Atbildes, kuras tu meklē
Livonijas ordeņa mestra karogs

Politiskās attiecības
Likumdošana un tiesības


13.-16.gs.

Ordeņa mestrs   (magister; vācu Meister; lejasvācu mester) 

Bruņinieku ordeņa priekšnieks, saukts arī par zemes mestru (magister terrae, vācu Landesmeister). Livonijā ordeņa mestrs bija uz mūžu ievēlēta Livonijas ordeņa un Livonijas ordeņa valsts augstākā amatpersona ar rezidenci Cēsīs vai Rīgā. 13.gs. un 14.gs. 1. pusē Livonijas ordeņa mestrus ievēlēja Vācu ordeņa vadība. Vācu ordeņa centram bija tiesības Livonijas ordeņa mestrus arī atcelt. Pamazām Livonijas ordeņa patstāvība pieauga un mainījās arī mestru ievēlēšanas kārtība. Jau 15.gs. 2. pusē Livonijas ordeņa brāļi paši sāka izraudzīties kandidātus mestra amatam, bet Vācu ordeņa virsmestram palika tikai formāls pienākums izraudzīto kandidātu apstiprināt. Mestrs Valters fon Pletenbergs iedibināja kārtību, ka mestrs pats izvēlas sava amata pēcteci.

Zemes mestra varu ierobežoja ordeņa kapituls. Mestra prombūtnes laikā viņa pienākumus veica mestra vietnieks - ordeņa maršals.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012