Atbildes, kuras tu meklē

Politiskās attiecības
Tautības un etniskās grupas


19-20.gs.

Pārkrievošana

Cariskās Krievijas un PSRS valdības īstenotā politika impērijas nekrievu tautību un tautu piespiedu asimilācijai. Latvijā sākās pēc Manaseina revīzijas (1882-1883). Līdz tam 19.gs. 40-60. gados Baltijas vācu muižniecība atklāti sludināja pārvācošanas idejas.

Sākoties pārkrievošanai, latviešu tautas sabiedriskā un kultūras dzīve tika pakļauta stingrai cara ierēdņu kontrolei. Saskaņā ar 1882.g. Baltijas guberņu tautskolu noteikumiem latviešu valodu gandrīz pilnīgi izslēdza no izglītības sistēmas. Latgalē mācības notika vienīgi krievu valodā, ieviesa t.s. "drukas aizliegumu (aizliegums iespiest grāmatas ar latīņu burtiem; pastāvēja arī Lietuvā), ko atcēla 1904.

1905. gada revolūcijas laikā Latvijas Tautskolotāju kongress pieņēma lēmumu turpmāk mācības skolās noturēt latviski. Pēc revolūcijas pārkrievošanas spaidi nedaudz mazinājās, tautskolās atļāva mācīt latviešu valodu, tomēr 1913 šos atvieglojumus atcēla.

Gan krievi, gan vācieši pārliecinājās, ka tikai ar latviešu valodas un kultūras apspriešanu nespēs panākt latviešu asimilāciju. Tāpēc abas puses sāka kolonizācijas politiku. Krievu un vāciešu ieceļošana tika veicināta arī agrāk, bet tagad to īstenoja sistemātiski Vācu muižnieki vācu ieceļotājiem zemi pārdeva par 1/4 no tirgus vērtības; līdz 1914 Latvijā no Volgas apgabala vien ieceļoja ~20 tūkst. vāciešu). Arī cara valdība plānoja Kurzemē nometināt vairākus 100 tūkst. ieceļotāju. Visiem līdzekļiem, t.sk. ar zemes iedalīšanu, tika veicināta latviešu un igauņu zemnieku izceļošana uz Krieviju (izceļošanas kustība Latvijā). Plašos kolonizācijas pasākumus, kas latviešu tautai varēja kļūt liktenīgi, pārtrauca 1. pasaules karš un Latvijas Republikas pasludināšana.

Pēc Latvijas okupācijas (1940) PSRS turpināja cariskās Krievijas sākto pārkrievošanas un kolonizācijas politiku. Tika slēgtas etnisko minoritāšu izglītības un kultūras iestādes, notika plašas deportācijas (14. jūnija deportācijas; 25. marta deportācijas) ar dažādiem ekonomiskiem pasākumiem (arī industrializācija) tika veicināta migrācija. Šie pasākumi noveda pie latviešu absolūtā skaita un īpatsvara samazināšanās Latvijā. Vienlaikus notika Latvijas vēstures falsificēšana un latviešu valodas izstumšana no visām dzīves sfērām. Šo latviešu tautai un zemei kritisko stāvokli apturēja Latvijas Republikas neatkarības atgūšana.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012