Atbildes, kuras tu meklē

Politiskās attiecības
Kari un nemieri
Likumdošana un tiesības
Tautības un etniskās grupas


13.gs.

Padošanās līgumi

Noslēgti krusta kara iznākumā starp Baltijas tautām un krustnešiem. Šajos līgumos tika apstiprināts vietējās tautas vai zemes padošanās fakts, kā arī padevušos iedzīvotāju turpmākais stāvoklis - nodevu veids un lielums, kā arī sabiedrisko klaušu apjoms.

Līgumu pierakstu lielākā daļa vēlāk gājusi bojā. Saglabājušies 1230 un 1231 noslēgtie kuršu līgumi ar Alnas Balduīnu, kā arī 1267.g. kuršu un 1272.g. zemgaļu noslēgtie līgumi ar Livonijas ordeni.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012