Atbildes, kuras tu meklē

Saimnieciskā dzīve


18-20.gs.

Pagasta magazīna   (arī labības magazīna) 

Pagasta (pagasts Baltijā) labības krātuve neražas gadiem. Vidzemē pagasta magazīnu ierīkošana sākās ar ģenerālgubernatora G.Brauna 1763.g. patenti, kurā tika noteikts, ka visiem privāto muižu īpašniekiem un valsts muižu nomniekiem jātur krājumā 20 pūri rudzu no katra arkla, un tos drīkst izmantot vienīgi zemnieku atbalstīšanai līdz jaunai ražai. 1795.g. landtāgs ierosināja ierīkot pagasta magazīnas, tomēr tikai 1800/1801.g. ziemā zemnieki sāka gādāt kokmateriālus magazīnu celtniecībai. Labības savākšanai, novietošanai magazīnā un tās izdošanai trūkumcietējiem no pagasta tika ievēlēti 2-4 uzticami saimnieki. Par aizdevumu nedrīkstēja ņemt procentus. Aizņemties labību drīkstēja tikai trūkuma gadījumā ar pagasta piekrišanu un draudzes priekšnieka atļauju. Muižniekiem joprojām bija jātur sava labības rezerve, kas 19.gs. bija līdz 25 pūriem no arkla; ņemt labību savām vajadzībām no pagasta magazīnām muižniekiem bija aizliegts. 1802.g. magazīnas tika nodotas gubernatora pārraudzībā. Izdarot pēkšņu revīziju (1811), atklājās, ka tikai retā magazīnā bija nepieciešamā labības rezerve.

Kurzemē pagasta magazīnas sāka veidot saskaņā ar Krievijas likumu par labības magazīnām (1799). Pēc zemnieku brīvlaišanas Kurzemē (1817) un Vidzemē (1819) pagastu magazīnu izveidošanas kārtību noteica brīvlaišanas likumi. Pagasta tiesai bija jārūpējas, lai pēc jaunās ražas ievākšanas parādnieki nokārtotu savas saistības. Ja magazīnā labības rezerve bija pietiekama, togad krājumus nepapildināja. Magazīnai bija jābūt aizliedzamai ar 3 atslēgām. Pēc jaunajiem likumiem labību aizdeva uz procentiem - Vidzemē 8,3%, Kurzemē - 6%.

Latgalē pagasta magazīnas tika ierīkotas un darbojās pēc Krievijas likumiem (1797, 1799, 1822, 1834). Līdz dzimtbūšanas atcelšanai tur pagastu magazīnas dibināja un pārraudzīja muižnieki, pēc tam (no 1861) par tām bija atbildīga pagasta sapulce, ciema un pagasta vecākais.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012