Atbildes, kuras tu meklē
Kēnigsberga 16.gs.

Politiskās attiecības


1525-1618

Prūsijas hercogiste  (Preussen) 

Valsts, kas izveidojās 1525, sabrūkot Vācu ordeņa valstij Prūsijā, teritorijā, kur 13.gs. dzīvoja senprūši. Par tās pirmo hercogu kļuva pēdējais Vācu ordeņa virsmestrs, Hoencollernu dinastijas pārstāvis Brandenburgs. Hercogiste atradās vasaļatkarībā no Polijas, vēlāk Žečpospolitas, tomēr pakāpeniski tās atkarība mazinājās. 1618, Prūsijas hercogistei apvienojoties ar Brandenburgas kūrfirsta valsti, izveidojās Brandenburgas - Prūsijas firsiste (1701 tā kļuva par Prūsijas karalisti, kurā valdīja Hoencollernu dinastija).

Vācu ordeņa likvidācijas un Prūsijas hercogistes izveidošanas paraugam 1561 - 1562 sekoja arī Livonijasordeņa mestrsGothards Ketlers, veidojot Kurzemes un Zemgales hercogisti. 16. - 17.gs. starp abām hercogistēm pastāvēja cieši saimnieciskie un kultūras sakari. 1560 - 1609 Grobiņas novads atradās Prūsijas hercogistes valdījumā.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012