Atbildes, kuras tu meklē

Saimnieciskā dzīve
Kari un nemieri


1915-1916

Rūpnīcu evakuācija

Rīgas rūpniecības uzņēmumu evakuācija notika 1. pasaules kara laikā un sākās 1915 VII. Galvenā uzmanība tika pievērsta tiem uzņēmumiem, kas izpildīja kara pasūtījumus. 50 lielāko fabriku un rūpnīcu iekārtas demontēja un aizveda uz Iekškrieviju un Ukrainu; ko nevarēja izjaukt un aizvest, iznīcināja. Vispārējās elektrības kompānijas (VEK) ražošanas iekārtas pārveda uz Maskavu, vagonu rūpnīcas "Fenikss" - uz Ribinsku. 1915.g. 2. pusē no Rīgas izvesto rūpnīcu un fabriku iekārta tika iekrauta ~ 30 tūkst. vagonos. Lielāko daļu nosūtīja uz Petrogradu, Maskavu un tās apkārtni, Ņižnijnovgorodu, Jekaterinoslavu (tag. Dņepropetrovska), Harkovu u.c. pilsētām. Kā pēdējo evakuēja tekstila, pārtikas u.c. vieglās rūpniecības uzņēmumus. Reizē ar Rīgas uzņēmumu iekārtām un darbagaldiem tika evakuēti arī ražošanas iekārtu uzstādīšanai un tās apkalpošanai nepieciešamie kvalificētie strādnieki. Pārējie strādnieki drīkstēja izbraukt tikai pēc evakuācijas komisijas norādījumiem. 1915.g. 2. pusē katru dienu no Rīgas izbrauca ~ 10-12 tūkst. cilvēku. 1916 VIII Rīgā bija palicis un ar nepilnu jaudu darbojās tikai 31 neliels uzņēmums un 7 uzņēmumi Vidzemes latviešu daļā (pavisam nedaudz > 2 tūkst. strādn.)

No Daugavpils pilsētas un apriņķa izveda 60 rūpnīcu un darbnīcu iekārtas. Līdz 1915.2/15.IX no Daugavpils uz Iekškrieviju izbrauca > 5 tūkst. strādnieku ar ģimenēm. Arī no citiem Vidzemes un Latgales apriņķu centriem, mazākām pilsētām un miestiem tika izvestas uzņēmumu, darbnīcu un elektrostaciju iekārtas. Ražošanas iekārtu, izejvielu, kurināmā, kokmateriālu un gatavās produkcijas aizvešana uz Iekškrieviju, izkliedējot materiālās vērtības un daudzus desmitus tūkstošus kvalificētu strādnieku, paralizēja un uz ilgu laiku izputināja Latvijas rūpniecību. Pārējo materiālo un kultūras vērtību izvešana turpinājās līdz 1917.g. rudenim. Šie pasākumi neskāra Kurzemes un Zemgales pilsētas.

Izmantotā literatūra:

  1. Bērziņš V. Latvija pirmā pasaules kara laikā. R., 1987.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012