Atbildes, kuras tu meklē
Soda ekspedīcijas
Soda ekspedīcija Alūksnē
Sagrautā Vecpiebalgas skolas ēka

Politiskās attiecības
Kari un nemieri


1905-1906

Soda ekspedīcijas

Speciālas karaspēka vienības, ko valdība norīkoja 1905.gada revolūcijas apspiešanai Latvijā. Pirmās vienības ieradās 1905 XII 2.pusē. Nodaļu komandieriem tika piešķirtas ārkārtējas pilnvaras - dibināt lauku karatiesas, kā arī nošaut cilvēkus bez jebkādas tiesas un izmeklēšanas. Latvijā darbojās 3 soda ekspedīciju nodaļas (1906 II Vidzemes un Kurzemes guberņu soda ekspedīcijās bija > 12 tūkst. kājinieku, ~4 tūkst. jātnieku, 32 lielgabali). Sevišķi nežēlīgi izrīkojās ģenerālmajora V. Orlova vadītā nodaļa, kura darbojās Valkas, Valmieras un Cēsu apriņķī.

Pēc nepilnīgām ziņām 1905 XII-1906 V Latvijā bez tiesas un izmeklēšanas tika nogalināti 1170 zemnieki, nodedzinātas > 300 sētas. Ar artilēriju tika apšaudītas pilsētas un miesti (Ainaži, Rūjiena, Dobele, Vecauce, Talsi, Tukums); pilnīgi nodedzināja Gostiņus. Par piedalīšanos revolūcijā pagastiem tika uzlikta ~100 tūkst. rbļ. sodanauda. 1906.g. pavasarī, kad par carisma noziegumiem Baltijā kļuva zināms ārvalstīs, nošaušana bez tiesas tika pārtraukta, turpmāk revolucionārus šāva pēc lauku karatiesas sprieduma vai nogalināja it kā bēgot. Sevišķi nežēlīgi soda ekspedīcijas izrēķinājās ar mežabrāļiem.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012