Atbildes, kuras tu meklē

Politiskās attiecības
Tautības un etniskās grupas
Personālijas


13.gs.

Tālibalds   (Talibaldus, Thalibaldus; vēstures arī Tālivaldis literatūrā) 

Viens no ietekmīgākajiem latgaļu vecākajiem, Beverīnas valdnieks. Ar viņa vārdu bieži tiek saistīta Tālavas valsts. Indriķa hronikā stāstīts, ka Tālibalda dēls Ramēķis un viņa brāļi Drivinalds un Varibuls pakļāvās bīskapa varai, apsolīdami pareizticību apmainīt pret katoļticību un no katriem 2 zirgiem ik gadus maksāt mēru labības (šīs nodevas bija uz pusi mazākas nekā lībiešu nodevas 1211). Par Tālibalda ticības maiņu hronists neko neraksta. Tomēr Beverīnas pili krievi nodedzināja aiz atriebības, domājams, par Tālibalda atkrišanu no pareizticības.

1208 Tālibalds noslēdza savienību ar vāciešiem un 1208-1212 kopā ar latgaļu pilskungiem Satekles Rūsiņu un Autīnes Varidotu piedalījās karos Igaunijā, kur izcēlās ar nežēlību pret igauņiem. 1213.g. sirojošie lietuvieši Tālibaldu un viņa dēlu sagūstīja, tomēr abiem izdevās izbēgt. 1215.g. igauņi ar lielu karaspēku iebruka latgaļu un lībiešu zemēs. Tālibaldu atkal sagūstīja, spīdzināja un, gribēdami dabūt ziņas par naudas glabātuvi, dzīvu sadedzināja, jo Tālibalds noslēpumu neizpauda. Atriebdami Tālibaldu, dēli iebruka Igaunijā, izlaupīja un izpostīja igauņu ciemus un pilis.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012