Atbildes, kuras tu meklē
Marienburga
Mūra pils celšana viduslaikos
Pagānu kristīšana 12. un 13.gs. mijā
Zobenbrāļu uzņemšana Vācu ordenī. 1237
Vācu ordeņa virsmestra karogs

Politiskās attiecības
Kari un nemieri
Iedzīvotāju sociālie slāņi
Reliģija


1190-1525

Vācu ordenis   (vācu Deutscher Ritter-Orden, Deutscher Orden) 

Katoliska vācu bruņinieku mūku organizācija. Dibināta krusta karu laikā Palestīnā. Sākumā Lībekas un Brēmenes svētceļnieki un tirgotāji izveidoja hospitāļa brālību (fratres de Domo S. Mariae Theutonicorum Jerusalemitana) ar uzdevumu kopt slimos un ievainotos krustnešus. 1198 šī brālība tika pārveidota par bruņinieku ordeni. Kā pateicību par slimo kopšanu ordenis saņēma dāvinājumā īpašumus Vācijā, Ungārijā un citur Eiropā. 1220.g. ordeņa teritorijām pievienojās apgabali arī Beļģijā, Nīderlandē un Šveicē, bet 1230 - Spānijā. Tomēr šie īpašumi nederēja ordeņa valsts izveidošanai, jo ordeņa uzdevums un būtība bija cīņa pret neticīgajiem un Kristus noliedzējiem. Palestīnā ordenim neveicās - arābi to padzina.

Uz īsu laiku ordenis apmetās Rumānijā, bet 1226 atsaucās Mazovijas hercoga aicinājumam piedalīties cīņās ar senprūšiem. 1230-1283 asiņainā karā ordenis pakļāva visu senprūšu apdzīvoto teritoriju un izveidoja tur savu valsti. 1309 Vācu ordenis savu centru pārcēla uz Prūsiju. Par virsmestra rezidenci 1309-1457 kļuva Marienburga (tagadējā Malborka Polijā). Ordenis bija izveidots pēc Templiešu ordeņa parauga: tā priekšgalā atradās virsmestrs un ģenerālkapituls - ordeņa augstāko amatpersonu sapulce.

Pēc Zobenbrāļu ordeņa sakāves Saules kaujā (1236) Vācu ordenis pievienoja tā atliekas sev un izveidoja jaunu atzaru - Livonijas ordeni.

13.-14.gs. Vācu ordenis centās iekarot Lietuvu, bet nesekmīgi. Smagā sakāve Grunvaldes-Tannenbergas kaujā (1410) kļuva par varenā ordeņa norieta sākumu. 1466 ordenis bija spiests pakļauties Polijas karalim. Reformācijas rezultātā 1525.g. ordeņa zemes tika atsavinātas un izveidota Prūsijas hercogiste.

Dažreiz vēstures literatūrā Vācu ordenis (no nosaukuma latīņu valodā) tiek saukts par Teitoņu ordeni (teitoņi - ģermāņu cilts, kas 2.gs. beigās pr.Kr. iebruka Ziemeļitālijā, bet cieta tur sakāvi. Pēc tam vēstures avotos vairs nav minēti. Dažkārt literatūrā par teitoņiem sauc visus ģermāņus).

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012