Atbildes, kuras tu meklē

Politiskās attiecības
Likumdošana un tiesības


1617

Valdības formula   (Formula regiminis) 

Kurzemes un Zemgales hercogistes pamatlikums. To izstrādāja Žečpospolitas karaļa iecelta komisija pēc Kurzemes muižnieku pieprasījuma (pieņemts 18.III). Hercoga Vilhelma Ketlera varas centralizācijas politika izraisīja asu muižniecības protestu, kas beidzās ar Vilhelma atstādināšanu no amata, viņa vietā par vienīgo hercogistes valdnieku ieceļot viņa brāli Frīdrihu Ketleru. Valdības formula bija sarakstīta latīņu valodā un tai bija no 52 panti. Ar šo dokumentu tika noteikta hercogistes valsts pārvaldes sistēma un funkcijas. Saskaņā ar to hercoga vara bija ļoti ierobežota. Faktiski viņš kļuva pilnīgi atkarīgs no muižniekiem, ko pārstāvēja hercogistes landtāgs un hercoga padome (6 loc.). Vietējā administratīvā vara piederēja virspilskungiem (hercogiste bija iedalīta 4 virspilskunga tiesās) un pilskungiem (8 pilskungu iecirkņi). Hercoga padome bija arī augstākā tiesa civillietās. Ar Valdības formulu muižnieki ieguva tik lielu politisko varu, ka faktiski hercogiste kļuva par muižnieku republiku.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012