Atbildes, kuras tu meklē
Valtere Nora

Literatūrkritiķe (1910 – 1990)

Noras Valteres darbi

Valtere Nora. Atspulgi : Apceres par trimdas grāmatām. — Itaka : Mežābele, 1992. — 384 lpp.

Valtere Nora. 1910-1990. Dainu klusais spēks. — [Glenelina (ASV)] : Labietis, 1991. — 47 lpp.

Literatūra par Noru Valteri

Aleksandrovs Valdis. Vai Nepazīstamie trimdinieki nu pazīstamāki? : [par literatūrkritiķei Norai Valterei (1910-1990) velt. vakaru Rakstn. namā] // Literatūra un Māksla Latvijā. — ISSN 1407-4664. — (2000, 17.febr.), 14.lpp.

Dombrovska Baiba. Atspulgi : [par Noras Valteres t.p. nos. apceru grām. (Itaka, ASV : Mežābele, 1992)] // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.8 (1993), 245.-246.lpp.

Mednis Modris. Saules audēja : veltīts Norai Valterei // Labietis (ASV). — Nr.82 (1991), 2852.-2853.lpp.