Atbildes, kuras tu meklē
Lielstraupes pils
Rozenu dzimtas ģerbonis

Iedzīvotāju sociālie slāņi


Vasalis   (vassallus) 

Persona, kas par militāru dienestu no lielākā feodāļa-zemes kunga jeb senjora saņēma valdījumā zemi vai citu materiālu labumu. Vasalis savam senjoram deva uzticības zvērestu, vasaļa tiesības tika apstiprinātas lēņa grāmatā. Vasaļa pienākumos parasti ietilpa karadienests, dažādi naudas maksājumi, kā arī pienākums izpirkt senjoru no gūsta gadījumā, ja senjors tika sagūstīts. Savukārt senjora pienākumos ietilpa aizstāvēt vasali, viņa mantu un īpašumus. Senākās ziņas par vasaļiem Livonijā ir no 1201.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012