Atbildes, kuras tu meklē
K.Zemdega
Raiņa kapa pieminekļa fragments

Kultūra
Personālijas


1894-1963

Zemdega Kārlis   (līdz 1935 - Kārlis Baumanis) 

Tēlnieks. Dzimis 1894.7.IV Aizputes apriņķa Cīravas pagasta zemnieku ģimenē. 1921 K.Zemdega vienlaikus iestājies Latvijas universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātē un Latvijas Mākslas akadēmijā (1925 filozofijas studijas pārtraucis). 1927 beidzis Mākslas akadēmijas Tēlniecības meistardarbnīcu. Pēc tam gadu turpat strādājis Lietišķās tēlniecības meistardarbnīcā, kur papildinājies akmens apstrādes tehniskajos paņēmienos.

K.Zemdega tēlniecības kompozīcijās risinājis sarežģītas filozofiskas un morāli ētiskas problēmas. 30.gadu sākumā un vēlāk darinājis pieminekļus 1.pasaules karā kritušajiem: Raunā (1933), Džūkstē (1935), Rūjienā (1937), Dobelē, Talsos, Tukumā (1940).

1930 K.Zemdega piedalījās Brīvības pieminekļa projektu konkursā un ieguva 3. godalgu, bet 1932 piedalījās Raiņa kapa pieminekļa metu konkursā un ieguva 1. godalgu (piemineklis uzstādīts Raiņa kapos 1935, arhit. P.Ārends) un tas ir viens no visizcilākajiem latviešu memoriālās skulptūras sasniegumiem.

1947 Raiņa monumenta projektu konkursā K.Zemdegas mets ieguva 1.prēmiju (uzstādīts Komunāru laukumā tag. Esplanādē, granītā īstenojuši A.Gulbis un L.Blumbergs). Viens no izcilākajiem K.Zemdegas darbiem ir arī Raiņa skulpturālais portrets (1957).

Vairākas K.Zemdegas figurālās kompozīcijas ieguvušas piemiņas zīmes raksturu: "Madonna Orans" (1943, novietota pie Rūjienas vidusskolas, skolotājas I.Skujiņas piemiņai), tēlnieka pēdējais darbs "Nox major" ("Lielā nakts", 1963, atrodas Meža kapos Rīgā, granītā veidojis A.Gulbis).

30.gados K.Zemdega veidojis arī vairākas dekoratīvas skulptūras dzīvojamām un sabiedriskām ēkām (Tiesu pilij "Taisnība", 1939). Figurālu kompozīciju tēlniekam nav daudz, bet tās izceļas ar satura un izteiksmes skaistumu - "Peldētāja"(1933), "Iecere"(1947), "Mūza" - veltījums E.Dārziņam (1948).

1940-1941 K.Zemdega bija LPSR Mākslas akadēmijas Tēlniecības meistardarbnīcas vadītājs, 1945-1962 akadēmijas pedagogs, no 1948 profesors.

1947 K.Zemdegam piešķirts LPSR Nopelniem bagātā mākslas darbinieka goda nosaukums.

Miris 1963.9.XI Rīgā.

Izmantotā literatūra:

  1. Čaupova R. Portrets latviešu tēlniecībā. R., 1981
  2. Červonnaja S. Viss cilvēkiem // Māksla. 1964, 3.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012