Atbildes, kuras tu meklē
Kaula plāksnīte no Zvidzes apmetnes
Bultu un šķēpu gali no Zvidzes apmetnes
Raga duncis un bultu iztaisnotājs

Saimnieciskā dzīve
Kultūra
Pilsētas un novadi


6.gt. 1.puse - 3.gt. vidus pr. Kr.

Zvidzes apmetne

Akmens laikmeta dzīvesvieta Madonas rajonā Lubānas ezera ieplakas ZR malā (aizaugušā Zvidzes ezera D krastā). Arheoloģiskajos izrakumos (1973-1975 un 1981-1984, vad. I.Loze) konstatēti 5 apdzīvotības posmi (2 mezolītā, 3 neolītā).

Par zvejniecību kā vēlā mezolīta nozīmīgas savācējsaimniecības nozares lomu liecina atrastais zvejas tacis, skalu murdi un kaula āķi, ar medībām un medījumu apstrādi saistāmi daudzveidīgie kaula un krama bultu un šķēpu gali, kaula dunči un krama kasīkļi, kā arī no koka darinātie kapļi, vālītes, kāši, pīta groza paliekas.

Izrakumos atsegtas vidējā neolīta stāvbūves mājokļa (ar divslīpu jumtu) paliekas. Mājokļa sienas veidotas no stabiem ar stakļveida augšdaļu uz kuriem atbalstīts jumts. Atstarpes starp stabiem pildītas ar klūgu pinumu; jumtu, domājams, segušas priežu mizas. Vidējā neolīta kultūrslānī atrasti mājdzīvnieku kauli. Tā ir senākā liecība par ražotājsaimniecības elementu klātbūtni Latvijas teritorijā. Keramikas atradumiem agrajā neolītā rotājums veidots ar sīkiem dūrieniem, vidējā neolīta sākumā - ar ķemmes- bedrīšu ornamentu, bet vēlāk ar gludā spiedoga un aptītās auklas nospiedumiem, bedrītēm.

Izmantotā literatūra:

  1. Лозе И.А. Поселения каменного века Лубанской низины: мезолит, ранний и средний неолит. R., 1988

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012