Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Lielais bazārs Bērstelē

Lielbērsteles dabas parks

Zemgales reģions, Viesturu pagasts, Bērsteles ciemats

Lielbērsteles dabas parks ir noteikts kā dabas piemineklis. Parka teritorija ir 4,1 ha liela. Parkā stādītas vietējās un svešzemju koku un krūmu sugas. No vietējām sugām stādītas daudz kļavu, lazdu, ošu, pīlādžu, sastopams asinssarkanais grimonis, Eiropas segliņš, egles, liepas, vīksnas. No eksotiem minamas: Eiropas lapegle (Larix decidua), veimuta priede (Pinus stropus), parastā kļava (Acer platanoides), kalnu kļava (A. Pseudoplatanus), baltā apse (populus alba), ozols sarkanais (Quercus rubra), baltais vītols (Saliks alba „Sericea), melnais plūškoks (Sambucus nigra).Parks atrodas 3 km uz ziemeļiem no Bauskas – Dobeles šosejas (P103). Viesturu pagasta pašvaldība un biedrība „Liepare’ ir īstenojusi ES līdzfinansētu projektu „Zaļā klase kā tūrisma objekta izveide Lielbērsteles dabas parkā”. Tā mērķis ir – sakārtot un labiekārtot vidi iedzīvotāju koplietošanas teritorijā, izveidot tūrisma infrastruktūru, lai nodrošinātu kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem, jauniešiem un pārējiem pagasta iedzīvotājiem.

Senatnē:
Te bijušas gan ēnainas alejas un varbūt pat gaiteņi, gan nelieli romantiski saloni un bosketos – augļu koki, ogulāji, dārzeņi un puķes.

Katrā ziņā par Bērsteles muižas dārza vecāko daļu var droši teikt, ka tā pieder regulārā plānojuma – lai neteiktu baroka laikmeta – Zemgales dārziem un, visticamāk, garākā laika posmā izveidota no senāka, ļoti vienkārša plānojuma dārza. Nav noliedzams, ka te bijušas gan ēnainas alejas un varbūt pat gaiteņi, gan nelieli romantiski saloni un bosketos – augļu koki, ogulāji, dārzeņi un puķes.

Apskates objekts iekļauts TAKĀ: Lielais bazārs Bērstelē

Objekta iesniedzējs: Inta Mihailova

Latvijas kultūrvides TAKAS kurators Zemgales reģionā: Aelita Ramane