Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Iepazīsti Jaunpiebalgas novadu!

TAKA: Iepazīsti Jaunpiebalgas novadu

Vidzemes reģions,

Jaunpiebalgas novada ievērojamākās vietas.

Takā iekļauti 36 apskates objekti:

1. Jaunpiebalgas Svētā Toma evaņģēliski luteriskā baznīca
2. Jaunpiebalgas katoļu draudzes baznīca
3. Jaunpiebalgas kapsēta
4. Jaunpiebalgas Brāļu kapi
5. K. Zāles piemineklis Brīvības cīņās (1914-1921) kritušajiem draudzes locekļiem
6. Piemiņas akmens represētajiem
7. Piemiņas vieta nacionālajiem partizāniem
8. Piemiņas vieta „Draudzes skola”
9. Piemiņas akmens aktierim Emīlam Mačam
10. Bijušais pagasta nams Abrupē
11. Jaunpiebalgas muižas kroga ēka
12. Jaunpiebalgas novada dome
13. Jaunpiebalgas novada kultūras nams
14. Emīla Dārziņa muzejs „Jāņaskola”
15. Jaunpiebalgas novadpētniecības muzejs
16. Amatnieku muzejs „Mazrītiņi”
17. Jaunpiebalgas vidusskola
18. Piebalgas pamatskola
19. Jaunpiebalgas sākumskola
20. Jaunpiebalgas mākslas skola
21. Jaunpiebalgas mūzikas skola
22. SIA „Piebalgas alus”
23. z/s Lielkrūzes
24. Niklāvu akmens
25. Strumpītes akmens
26. Viņķu kalns
27. Vanagkalns
28. Jaunpiebalgas mācītājmuiža
29. Spulgu kadiķis
30. Zviedru priede
31. Spulgu dižakmens
32. Māras akmens
33. Piemiņas akmens selekcionāram Vilim Gaujeram
34. Piemiņas akmeņi Brāļu Kaudzīšu romāna „Mērnieku laiki” literārajiem tēliem Pāvulam un Ķencim
35. Piemiņas akmens operas „Baņuta” libreta autoram Artūram Krūmiņam
36. Piebalgas mākslas darbu krātuve Pēterskolā

Objekta iesniedzējs: Baiba Logina, Vēsma Johansone, Irene Prīse, Juris Pīčs

Latvijas kultūrvides TAKAS kurators Vidzemes reģionā: Gunta Romanovska