Atbildes, kuras tu meklē
Janševskis Jēkabs

rakstnieks (1865-1931)

Grāmatas

Janševskis Jēkabs. Bandavā : romāns / Jēkabs Janševskis ; māksl. Maija Tabaka. - Rīga : Daugava, 2001. - 599, [1] lpp. : ģīm. - (Vēsturisks romāns).

Janševskis Jēkabs. Bandavā : romāns dzīves ainās : 2 sēj. / Jēkabs Janševskis. - Rīga : Liesma, 1983. - 2 sēj.

Janševskis Jēkabs. Dzimtene : romāns dzīves ainās : 4 sēj. / Jēkabs Janševskis. - Rīga : Zinātne, 1986-1987. - 4 sēj. - (Romāns - pagātnes liecinieks).

Janševskis Jēkabs. Kā bagātā Čāpiņa dēls precējās : stāsti / Jēkabs Janševskis. - Rīga : Liesma, 1979. - 271 lpp. : il.

Janševskis Jēkabs. Laimes bērns / Jēkabs Janševskis. - Rīga : Liesma, [1994]. - 281, [3] lpp.

Janševskis Jēkabs. Līgava : mīlestības romāns 4 grām. / Jēkabs Janševskis. - Rīga : Liesma, [1994]. - 4 grām.

Janševskis Jēkabs. Mežvidus ļaudis : romāns / Jēkabs Janševskis ; Maijas Tabakas vāka zīm. ; Kaspara Rekmaņa vāka dizains. - Rīga : Daugava, 2000. - 655 lpp. : ģīm. - (Vēsturisks romāns).

Janševskis Jēkabs. Mežvidus ļaudis : kultūrvēst. romāns 2 d. / Jēkabs Janševskis. - Rīga : Liesma, 1981. - 2 grām.

Jūrasputu pīpe : latv. rakstnieku stāsti par jūru / sakārt. Egons Līvs ; māksl. Inārs Helmūts. - Rīga : Liesma, 1989. - 245, [2] lpp. : il. - Saturā: Robs / Jēkabs Janševskis.

Literatūra par Jēkabu Janševski

Grāmatas

Gudriķe Biruta. Jēkabs Janševskis / Biruta Gudriķe ; LU Literatūras, folkloras un mākslas inst. ; māksl. Ināra Jēgere. - Rīga : Zinātne, 2003. - 208 lpp., [8] lp. il., ģīm.

Mana novada valoda : Lejaskurzeme / Liepājas Pedagoģijas akadēmija ; zin. red. un priekšv. aut. Benita Laumane. - Liepāja : Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 2004. - 313 lpp. - Saturā: Lejaskurzemes izlokšņu bagātības Jēkaba Janševska romānā "Dzimtene" / Brigita Bušmane.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Driķe Nora. Apkopēja Eņģele kaļ pieminekli rakstniekam Janševskim : [par tēln. Maijas Eņģeles veidoto pieminekli rakstniekam Jēkabam Janševskim (1865-1931) Nīgrandē (Saldus raj.)] / Nora Driķe // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.133 (2001, 8.jūn.), 6.lpp.

Lancmanis Imants. Nīgrandē, Janševska pavadībā... : [par Nīgrandes muižas kungu mājas (arhitekts Heinrihs Šternbergs) un muižas ansambļa būvvēsturi un muižas īpašnieku Eduarda un Antonijas fon Firksu attēlojumu rakstnieka Jēkaba Janševska (1865-1931) romānā "Dzimtene"] / Imants Lancmanis // Māksla Plus. - ISSN 1407-1886. - Nr.6 (2005/[2006], dec./janv.), 42.-47.lpp.

Lipša Ineta. Eņģeles sapnis par akmeni : [par tēln. Maiju Eņģeli : sakarā pieminekļa veidošanu rakstniekam Jēkabam Janševskim (1865-1931)] / Ineta Lipša ; tekstā stāsta M.Eņģele // Slavenību Dzīve (Vakara Avīzes Vakara Ziņas piel.). - ISSN 1407-8104. - Nr.4 (2002, 26.janv.), 18.-19.lpp.

Ratniece Sandra. Kursas novada un darba tikuma dziesminieks : [par rakstnieku Jēkabu Janševski (1865-1931) : sakarā ar 140.dz.d.] / Sandra Ratniece // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.49 (2005, 19.febr.), 27.lpp.

Sprūde Viesturs. 1865.gada 16.februārī : [par rakstnieku Jēkabu Janševski (1865-1931)] / Viesturs Sprūde // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.45 (2005, 16.febr.), 2.lpp.

Tabūns Broņislavs. Pamatīgums : [par Birutas Gudriķes grām. "Jēkabs Janševskis" (Rīga : Zinātne, 2003)] / Broņislavs Tabūns // Letonica. - ISSN 1407-3110. - [Nr.]10 (2004), 156.-158.lpp.

Vāvere Vera. Grāmata par "Dzimtenes" autoru : [par Birutas Gudriķes grām. "Jēkabs Janševskis" (Rīga : Zinātne, 2003)] / Vera Vāvere // Brīvā Latvija (Londona). - ISSN 0934-6759. - Nr.3 (2004, 24./30.janv.), 7.lpp. - T.p. laikr. "Laiks" (Ņujorka). - Nr.3 (2004, 24./30.janv.), 13.lpp.

Vecrīdzniece Ilze. Dāvana Jēkabam Janševskim par viņa mūža ieguldījumu : [par Birutas Gudriķes rakstnieka biogrāfiju (Rīga : Zinātne, 2003)] / Ilze Vecrīdzniece // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.187 (2003, 13.aug.), 10.lpp.

Viļķina Ausma. Piemineklis Janševskim : [par pieminekli rakstniekam Jēkabam Janševskim (1865-1931) Nīgrandē (Saldus raj.)] / Ausma Viļķina // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.331 (2004, 4.dec.), 14.lpp.

Veltījumi

Treicis Tālivaldis. Vēl pēc vasaras laika : dzeja / Tālivaldis Treicis ; māksl. Juris Petraškevičs ; fotogr. Edmunds Burkevics. - Rīga : Liesma, 1989. - 245, [8] lpp., 1 lp. ģīm. : zīm. - Saturā: veltījums Jēkabam Janševskim.