Atbildes, kuras tu meklē
Bērziņš Andris

aktieris (dz. 1952)

Literatūra par Andri Bērziņu

Grāmatas

Treimanis Gunars. Es neesmu pieclatnieks, kas visiem patīk! : aktiera Andra Bērziņa mistērija 5 cēl. / Gunnars Treimanis, Lenvija Sīle. - Rīga : Atēna, 2003. - 260, [1] lpp., [48] lpp. il.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Atkalredzēšanās vai arī - "Mūžīgā unisona" atgriešanās prieks : [saruna ar mūz. ansambļa dalībniekiem, aktieriem : sakarā ar Starptaut. teātra dienai velt. koncertu Latvijas Dailes teātrī] / Jānis Paukštello, Ivars Kalniņš, Andris Bērziņš, Varis Vētra // Pasaules Atbalss. - ISSN 1407-2025. - Nr.13 (2003, 27.marts/3.apr.), 4.-5.lpp.

Bernāts Andris. Bērziņš - bokseris pret savu gribu : [aktiera Andra Bērziņa atmiņas par mākslas filmu "Ameņainais ceļš" (rež. Rolands Kalniņš)] / Andris Bernāts ; tekstā stāsta A.Bērziņš // Privātā Dzīve. - ISSN 1407-4311. - Nr.1 (2006, 3./9.janv.), 24.-25.lpp.

Bērziņa Marija. Esmu vecāku absolūts apvienojums! : [saruna ar aktiera, uzņēmēja Andra Bērziņa un aktrises, tulk., žurnālistes Lenvijas Sīles meitu] / Marija Bērziņa ; pierakst. Diāna Zemzare // Septiņi. - ISSN 1691-0532. - Nr.28 (2003, 23./30.sept.), 13.lpp.

Bērziņš Andris. Aktieris Andris Bērziņš : [par Ziemassvētku tradīcijām ģimenē] / Andris Bērziņš // Mājas & Dārzs. - ISSN 1407-6993. - Nr.12 (2004, dec.), 85.lpp. - (Piel. "Ziemassvētki", ISSN 1691-1784).

Bērziņš Andris. Aktieris, kuram patīk blēņas : [saruna ar aktieri, uzņēmēju] / Andris Bērziņš ; pierakst. Jānis Gabrāns // Druva. - ISSN 1691-0400. - Nr.52 (2006, 1.apr.), 5.lpp. : ģīm.

Bērziņš Andris. Andris Bērziņš. Bišķiņ gaisā parauts : [par savu darbu un attieksmi pret dzīvi : stāsta aktieris] / Andris Bērziņš ; pierakst Santa Raita // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.1 (2004, 2.janv.), 20.-21.lpp. - (Piel. "Atpūta. TV". A daļa ; Nr.1).

Bērziņš Andris. Brīvais virsnieks : [saruna ar aktieri, rež., ansambļa "Mūžīgais unisons" dalībnieku] / Andris Bērziņš ; pierakst. Līga Blaua // Ieva. - ISSN 1407-2033. - Nr.32 (2006, 9.aug.), 10.-13.lpp. : ģīm.

Bērziņš Andris. Ģimenes dzīve : [saruna ar aktieri, viņa dzīvesbiedri un meitu] / Andris Bērziņš, Lenvija Sīle, Marija Bērziņa ; pierakst. Ilze Tihanovska // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.247 (2005, 22.okt.), 4.-7.lpp. - (Piel. "Mēs" ; Nr.42).

Bērziņš Andris. Izkritīs mēle : [stāsta aktieris, aktiermeistarības paraugstundu vad. muzikālā TV realitātes šova "Talantu fabrika" dalībniekiem] / Andris Bērziņš ; pierakst. Rojs Diks // Rīgas Viļņi+. - ISSN 1407-3471. - Nr.40 (2003, 6./12.okt.), 8.-9.lpp.

Bērziņš Andris. Viegls vīrieša dvēseles striptīzs : [saruna ar aktieri] / Andris Bērziņš ; pierakst. Ineta Meimane // Santa. - ISSN 1407-1584. - Nr.6 (2003, jūn.), 34.-36., 38.lpp.

Guseva Margarita. Nāk klajā mistērija par Andri Bērziņu : [par aktieri Andri Bērziņu : sakarā ar Gunnara Treimaņa grām. "Es neesmu pieclatnieks, kas visiem patīk!" iznākšanu] / Margarita Guseva // Pasaules Atbalss. - ISSN 1407-2025. - Nr.51 (2003, 18./27.dec.), 2.lpp.

Judina Dace. "Mūžīgajam unisonam" - 27! : [par dziedošo aktieru Ivara Kalniņa, Jāņa Paukštello, Andra Bērziņa un Vara Vētras ansambli "Mūžīgais unisons"] / Dace Judina ; tekstā stāsta V.Vētra, J.Paukštello, A.Bērziņš // Rīgas Balss. - ISSN 1407-3927. - Nr.61 (2003, 27.marts), 20.-21.lpp.

Kļavis Reinis. Pārtrauc joku plēšanu Rīgas sabiedriskajā transportā : [sakarā ar aktiera Andra Bērziņa iniciatīvas par vides uzlabošanu sabiedriskajā transportā kritiku] / Reinis Kļavis // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.230 (2004, 2.okt.), 6.lpp.

Krauliņš Andrejs. "Tu esi tā kā rīta gaisma debesīs..." : [par aktierim Eduardam Pāvulam velt. labdarības koncertu Dzintaru koncertzālē (Jūrmala)] / Andrejs Krauliņš ; tekstā stāsta aktieris Andris Bērziņš // Jūrmalas Ziņas. - Nr.24 (2006, 5.jūl.), [1.]lpp.

Landorfa Sandra. Trīs pareizi pirksti : [par aktieri, rež., ansambļa "Mūžīgais unisons" dalībnieku Andri Bērziņu] / Sandra Landorfa ; tekstā stāsta A.Bērziņš // Patiesā Dzīve. - ISSN 1691-2233. - Nr.16 (2006, 22.aug.), 6.-11.lpp. : ģīm.

Mārtuža Eva. Teātra pašpuikas smalkās spēles : [par Gunnara Treimaņa un Lenvijas Sīles grām. "Es neesmu pieclatnieks, kas visiem patīk" par aktieri Andri Bērziņu] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta A.Bērziņš, G.Treimanis // Latvijas Avīze. - ISSN 1407-3331. - Nr.14 (2003, 13.dec.), 22.lpp.

Ozola Vineta. Nezināmais Andris Bērziņš : [sakarā ar Gunnara Treimaņa un Lenvijas Sīles grām. par aktieri A.Bērziņu "Es neesmu pieclatnieks, kas visiem patīk" iznākšanu : stāsta SIA "Jumavas grāmatnīca" Cēsu veikala vad.] / Vineta, Ozola ; pierakst. Jānis Gabrāns // Druva. - ISSN 1691-0400. - Nr.5 (2004, 10.janv.), 5.lpp.

Pakalns Juris. "Mūžīgais unisons" atgriežas, lai strādātu : [par aktieru kvartetu] / Juris Pakalns ; tekstā stāsta akt. Ivars Kalniņš, Varis Vētra, Jānis Paukštello, Andris Bērziņš // Privātā Dzīve. - ISSN 1407-4311. - Nr.46 (2002, 19./25.nov.), 28.-30.lpp.

Paukštello Jānis. "Tobāgo!" maina kursu uz "Mūžīgo unisonu" : [saruna ar akt., aktieru mūz. grupas "Mūžīgais unisons" dalībn.] / Jānis Paukštello, Varis Vētra, Andris Bērziņš ; pierakst. Elita Dombrava // Vakara Avīze Vakara Ziņas. - ISSN 1407-8104. - (2002, 29.jūn.), 6.-9.lpp. - (Piel. "Slavenību dzīve" ; Nr.25).

Radzobe Silvija. Mistērija - bufs : [par Gunnara Treimaņa un Lenvijas Sīles grām. "Es neesmu pieclatnieks, kas visiem patīk!" par aktieri Andri Bērziņu] / Silvija Radzobe // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.30 (2004, 5.febr.), 12.lpp.

Raita Santa. Cits citam kā amulets : [par dziedošo aktieru ansambli "Mūžīgais unisons" : sakarā ar dalību Starptaut. teātra dienas pasākumos] / Santa Raita ; tekstā stāsta ansambļa dalībnieki Ivars Kalniņš, Andris Bērziņš, Jānis Paukštello, Varis Vētra // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.73 (2003, 27.marts), 12.lpp.

Raita Santa. Gunnars Treimanis raksta tikai par "nepareizajiem" : [par teātra kritiķi un viņa grām. par aktieriem] / Santa Raita // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.290 (2003, 12.dec.), 6.lpp. - (Piel. "Atpūta. TV". A daļa ; Nr.28).

Serģe Anna. Tik dabisks, interesants un brīvs : [par aktiera Andra Bērziņa viesošanos Cēsu Pils. ģimnāzijā] / Anna Serģe, Liene Jeromāne // Druva. - ISSN 1691-0400. - Nr.38 (2007, 9.marts), 7.lpp. : ģīm.

Sīle Lenvija. Lenvija: "Es runāju Marijas dēļ" : [sakarā ar aktiera Andra Bērziņa interviju "Viegls vīrieša striptīzs" žurn. "Santa" Nr.6 (2003, jūn.) : stāsta dzīvesbiedre] / Lenvija Sīle ; pierakst. Ineta Meimane // Privātā Dzīve. - ISSN 1407-4311. - Nr.26 (2003, 1./7.jūl.), 12.-14.lpp.

Stūriška Ilmārs. Blēņas rīdziniekiem izmaksā desmit tūkstošus : [par sabiedrībā populāru cilvēku ierakstītu humoristisku džinglu atskaņošanu Rīgas tramvajos un trolejbusos] / Ilmārs Stūriška ; tekstā stāsta akcijas iniciators, aktieris un uzņēmējs Andris Bērziņš, Rīgas pašvaldības bezpeļņas org. SIA "Tramvaju un trolejbusu pārvalde" direktors Romualds Ārmans // Vakara Avīze Vakara Ziņas. - ISSN 1407-4931. - Nr.230 (2004, 1.okt.), 3.lpp.

Šaitere Tekla. Naivā : [par gleznotāju naivistu, Stalbes pagasta (Cēsu raj.) zemnieku Armandu Bērziņu] / Tekla Šaitere ; tekstā stāsta A.Bērziņš un viņa dēls aktieris Andris Bērziņš, Cēsu Izstāžu nama vad. Nata Livonska // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.295 (2005, 17.dec.), 41.-42., 44.lpp. - (Piel. "SestDiena").

Šaitere Tekla. Sniega karaliene : [par aktrisi, Latvijas Mūz. akad. aktieru meistarības un runas mākslas pedagoģi Anitu Grūbi] / Tekla Šaitere ; tekstā stāsta A.Grūbe, aktieri Olga Dreģe, Andris Bērziņš ... [u.c.] // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.15 (2003, 18.janv.), 30.-[33.]lpp. - (Piel. "SestDiena").

Ščuka Agnese. Demonstrē kampaņu pret Lembergu : [par nodibinājuma "Pilsētai un pasaulei" nosacīto atbalsta pasākumu Ventspils pils. Domes priekšsēd. Aivaram Lembergam pie akciju sabiedrības "Ventspils nafta" biroja Rīgā] / Agnese Ščuka ; tekstā stāsta nodibinājuma pārstāvis, aktieris Andris Bērziņš // Vakara Avīze Vakara Ziņas. - ISSN 1407-4931. - Nr.82 (2006, 27.apr.), 2.lpp.

Veidemane Elita. Krievi parāda virzienu uz vodkas apkarošanu : [par Vodkas muzeja atklāšanu Maskavā un ideju par stipro dzērienu muzeja veidošanu Latvijā] / Elita Veidemane ; tekstā stāsta aktieris Andris Bērziņš, uzņēmējs Raimonds Gerkens, politiķis Kārlis Leiškalns // Vakara Avīze Vakara Ziņas. - ISSN 1407-4931. - Nr.4 (2005, 6.janv.), 8.lpp.

Veidemane Elita. Spilventiņš dzereklim : [par alkohola lietošanu un ietekmi uz veselību] / Elita Veidemane ; tekstā stāsta aktieris Andris Bērziņš, brīvmāksl. Jānis Blūms (pseid. Sneiks), narkologs Jānis Strazdiņš // Vakara Ziņas. - ISSN 1691-2284. - Nr.13 (2007, 30.marts), 38.-39.lpp. : ģīm.