Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Rīteri un tās mantojums

Rīteru grava senatnē

Zemgales reģions, Klintaines pagasts, Rīteri

Rīteru grava pēc Daugavas appludināšanas 1965. gadā, pārtapa par Rīteru līci, kas sniedzas līdz Rīgas- Daugavpils šosejai. Tātad, mūsdienās par to, kas ir zem ūdens varam tikai atcerēties un kavēties atmiņās no fotoattēliem.

Senatnē:
„Lejpus Staburaga iebraucam kokiem apaugušos krastos, kuri rāmā lokā met vārdus un dziesmas atpakaļ, ka prieks ar tiem sasaukties. Līkumā, kur Daugava atkal pavēršas uz rietumiem, klinšu sienā paveras maza tumša sprauga. Tā ir Rīteru grava. Var tai garām braukt, bet var arī piestāt un priecāties par zaļumos grimušo aizu. Pār strauta gultni gulstas koki, un ūdens traukdamies ap lieliem apsūnojošiem akmeņiem, šķīst baltās putās. Sausā laikā skats tik bagāts nav”. Tā Rīteru gravu raksturojis Jānis Jaunsudrabiņš.

Piecdesmitajos gados Rīteru grava bija rīteriešiem un viņu ciemiņiem mīļākā atpūtas vieta Mazā Rīteru upīte, ko radīja avotu ūdeņi, plūstot uz Daugavu, izveidoja 5 ūdenskritumus. Upītes ūdeņi gravā apskaloja lielus laukakmeņus. Rīteru upītes tecējumā uz Daugavu, tās kreisajā krastā atradās Rīteru muiža.

Apskates objekts iekļauts TAKĀ: Rīteri un tās mantojums

Objekta iesniedzējs: Alita Kluša

Latvijas kultūrvides TAKAS kurators Zemgales reģionā: Aelita Ramane