Atbildes, kuras tu meklē
Škapars Jānis

(jurists, politiķis 5.12.1927)

Jāņa Škapara darbi

Grāmatas

Baltijas brīvības ceļš : Baltijas valstu nevardarbīgas cīņas pieredze pasaules kontekstā / Latvijas Inteliģences apvienība ; sast. Jānis Škapars. - Rīga : Zelta grauds, 2005. - 485 lpp., [64] lpp. iel. : il.

Kā rakstīt? : polemiskas apceres un radoši strīdi / [P.Zeile ... [u.c.] ; sast. un priekšv. sarakst. Jānis Škapars]. - Rīga : Liesma, 1980. - 376, [3] lpp.

Kas tu esi, cilvēk? : raksti par literatūru, kritiku un dzīvi / sast. Jānis Škapars. - Rīga : Liesma, 1988. - 259, [2] lpp.

Latvijas Tautas fronte : 1988-1991 : veltījums Trešajai Atmodai un Latvijas Tautas frontes dibināšanas desmitgadei / Latvijas Inteliģences apvienība ; [redakcijas kolēģija: Sarmīte Ēlerte ... [u.c.] ; sast. Jānis Škapars]. - Rīga : Jāņa sēta, 1998. - 399 lpp. : il.

Škapars Jānis. Latvijas ceļi un neceļi : rakstu krājums / Jānis Škapars. - Rīga : Vērmaņparks, 1996. - 231 lpp., [8] lpp. il. : il.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Škapars Jānis. Aptauja riskantā laikā : [saruna ar bij. LR Augst. padomes deputātu un vienu no aptaujas par Latvijas valstisko neatkarību organizatoriem] / Jānis Škapars ; pierakst. Viktors Avotiņš // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.53 (2006, 3.marts), 2.lpp.

Škapars Jānis. Ar mērķi sarīdīt tautas : [par Latvijas Tautas fronti un interfronti : saruna ar Latvijas Inteleģences apvienības vad., bij. Latvijas Tautas frontes līderi] / Jānis Škapars ; pierakst. Viesturs Sprūde ; mater. sagat. Voldemārs Krustiņš // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.18 (2004, 19.janv.), 7.-8.lpp.

Škapars Jānis. Dažas pārdomas par tautas nobalsošanu : [sakarā ar gaidāmo referendumu par Latvijas dalību Eiropas Savienībā] / Jānis Škapars // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.176 (2003, 31.jūl.), 2.lpp.

Škapars Jānis. Jūrmalgeita un daudzpartiju problēma : [par vēlētāju balsu pirkšanu un korupciju Jūrmalas pils. Domes vēlēšanās] / Jānis Škapars ; ar Sergeja Davidova il. // Diena. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.6). - ISSN 1407-1290. - Nr.34 (2007, 9.febr.), 16.-17.lpp. : ģīm., il.

Škapars Jānis. Par Latvijas inteliģences 48.konferenci : [par konf. "Latvijas uzņēmējs Eiropas ekonomiskajā telpā" RLB namā] / Jānis Škapars // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.89 (2002, 13.jūn.), 23.lpp.

Škapars Jānis. Radošs gars zem cenzūras vāka : [par cenzūru padomju okupācijas apstākļos Latvijā : saruna ar bij. laikr. "Literatūra un Māksla" red.] / Jānis Škapars ; pierakst. Gundega Bičevska // Republika.lv. - ISSN 1691-2756. - Nr.6 (2006, 24./30.marts), 21.-23.lpp.

Škapars Jānis. Škapars atceras : [par kultūru un lit. padomju laikā : saruna ar Latvijas Inteliģences apvienības vad.] / Jānis Škapars ; pierakst. Egils Līcītis // Latvijas Avīze. - ISSN 1407-3331. - Nr.25 (2003, 27.dec.), 5.-6.lpp.

Škapars Jānis. Valsts pārvalde - pašreizējā un vēlamā : [par Valsts pārvaldes iekārtas likumu] / Jānis Škapars // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.75 (2003, 29.marts), 14.lpp.

Literatūra par Jāni Škaparu

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Jaunākā literatūra : vēsture : [par Genovefas Barkovskas un Josifa Šteimana grām. "Daugavpils vēstures lappuses", Ilgas Apines grām. "1905.-1907.gada revolūcija Latvijā un latviešu sociāldemokrāti", Dzintara Ērgļa sat. krāj. "Totalitārie režīmi Baltijā. Izpētes rezultāti un problēmas. Starptautiskās konferences materiāli, 2004.gada 3.-4.jūnijs, Rīga", Džefrija Sveina grām. "Between Stalin and Hitler. Class war and race on the Dvina, 1940-46", Jāņa Škapara sast. krāj. "Baltijas brīvības ceļš. Baltijas valstu nevardarbīgās cīņas pieredze psaules kontekstā"] // Latvijas Arhīvi. - ISSN 1407-2270. - Nr.3 (2005), [120.]-124.lpp.

Kā beigsies diskusijas par Eiropas Savienības budžetu? : [stāsta Eiropas Parlamenta deputāts, bij. LR ekonomikas ministrs, LR Saeimas Budžeta un finanšu komisijas pārstāvis, LR Saeimas Tautsaimn., agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas pārstāvis, ekonomists, LR Saeimas Tautsaimn., agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēd., Latvijas Pirmās partijas priekšsēd.] / Valdis Dombrovskis, Jānis Āboltiņš, Imants Kalniņš, Jānis Škapars, Roberts Remess, Dzintars Zaķis, Juris Lujāns ; mater. sagat. Aija Ivanova // Nedēļa. - ISSN 1691-0524. - Nr.50 (2005, 12.dec.), 9.lpp.

Kalve Aiva. Vēsture kā jaunatklājums : [par grām. "Baltijas brīvības ceļš" (Rīga : Zelta grauds)] / Aiva Kalve ; tekstā stāsta grām. sast., Latvijas Inteliģences apvienības Valdes priekšsēd. Jānis Škapars // Diena. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.3). - ISSN 1407-1290. - Nr.101 (2005, 30.apr.), 2.lpp.

Kuzmina Ilze. Deputāti: naturalizācijas riski nav izvērtēti pilnīgi : [sakarā ar Naturalizācijas pārvaldes vad. Eiženijas Aldermanes lūgumu valdībai piešķirt finansējumu pārkāpumu novēršanai iedzīvotāju naturalizācijas procesā] / Ilze Kuzmina ; tekstā stāsta LR Saeimas Pilsonības likuma izpildes komisijas priekšsēd. Anta Rugāte, ārpusfrakciju deputāte Ināra Ostrovska, Tautas partijas pārstāvji Jānis Esta, Jānis Škapars // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.67 (2006, 9.marts), 4.lpp.

Latvijas Inteliģences apvienības aicinājums : [sakarā ar gaidāmo referendumu par Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai] / Maija Kūle, Baiba Rivža, Atis Lejiņš, Jānis Škapars, Tālis Millers, Gunta Ancāne, Ruta Čaupova, Laima Grebska, Edgars Mucenieks, Jānis Stabulnieks // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.215 (2003, 15.sept.), 2.lpp.

Līgumam, kas apraka PSRS, 15 gadu : [par PSRS likvidēšanas un Neatkarīgo Valstu Sadraudzības izveidošanas 15.gadadienu] / Indulis Bērziņš, Jānis Peters, Jānis Škapars, Daina Bleiere // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.284 (2006, 8.dec.), [1.]lpp. : ģīm.

Paegle Laila. Valstiskuma apjaušanas nedēļa : [par LR Saeimas deputāta Jāņa Škapara viesošanos Limbažu 1.vidusskolā] / Laila Paegle ; tekstā stāsta J.Škapars // Auseklis. - ISSN 1691-0141. - Nr.134 (2005, 22.nov.), 5.lpp.

Ščuka Agnese. Tautas kalpi ignorēs Ziemassvētku balli : [sakarā ar Ziemassvētku pasākuma rīkošanu LR Saeimas deputātiem] / Agnese Ščuka ; tekstā stāsta deputāti Valērijs Karpuškins, Jānis Šmits, Jānis Škapars ... [u.c.] // Vakara Avīze Vakara Ziņas. - ISSN 1407-4931. - Nr.264 (2005, 19.dec.), 8.-9.lpp.

Zirnis Egīls. Krasais pagrieziens : [par Daiņa Īvāna un Artūra Snipa raksta "Par Daugavas likteni domājot" laikr. "Literatūra un Māksla" (1986, 17.okt.) ietekmi uz Daugavpils hidroelektostacijas celtniecības apturēšanu un Latvijas trešo atmodu] / Egīls Zirnis ; tekstā stāsta D.Īvāns, A.Snips, laikr. "Literatūra un Māksla" bij. red. Jānis Škapars, laikr. bij. red. vietn. Viktors Avotiņš // Diena. - (Piel. "SestDiena"). - ISSN 1407-1290. - Nr.246 (2006, 21.okt.), 18.lpp. : ģīm.