Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Sēļu elpa Sēlpils Boļānos

Pagalma Bērzs Boļānos

Zemgales reģions, Sēlpils pagasts, z/s Boļāni

Viens no raksturīgiem sēļu sētas stādījumiem, kam mazpulcēni pielikuši norādi par bērza īpašo vietu un nozīmi senču sētā.Pavasara Saulgriežos, nostājoties pagalma vidū, caur Pagalma Bērza līganajiem zariem zeltā atmirdz aiz Daborkalna uzlecošā saule. Bērzs dala savu sudraba enerģiju, katram, kurš ienāk sētas pagalmā. Vai tas tik nav no tālās senatnes izdaudzinātais Saules koks?

Senatnē:
Bērzs – jaunu meitu sargs un aizgādnis senajā latviešu sētā. Nesenā pagātnē – dakteris bērziņš.

Stāsts par bērzu:
Senatnē ļaudis un koki dzīvoja tuvāk cits citam nekā tagad. Pirms vairākiem gadu tūkstošiem mūsu senči mitinājās mūžamežu ielokā. Klajumu bija maz. Ļaudis ar cirvjiem un uguni atbrīvoja no mežiem zemi – līda līdumus, lai tajos iekoptu laukus, audzētu rudzus, miežus, linus. Vēlāk, kad tīrumi un pļavas bija jau krietni izpletušies, bet mežu kļuvis mazāk, mūsu senči nav vēlējušies dzīvot klajā vietā. Pie mājām arvien auguši koki, kas vasarā snieguši ēnu, rudenī un ziemā aizvēju. /Jānis Baltvilks. Brālis ozols, māsa liepa. 3.lpp. Rīga Liesma. 1985./

Apskates objekts iekļauts TAKĀ: Sēļu elpa Sēlpils Boļānos

Objekta iesniedzējs: Maija Daina Paegle un Spodra Purviņa

Latvijas kultūrvides TAKAS kurators Zemgales reģionā: Aelita Ramane

Izmantotā literatūra:

  1. Koki un krūmi Latvijas mežos un ārēs. Aija Zviedre. V.elements. Rīga 2002

Skatīt arī: