Atbildes, kuras tu meklē
Pasaules drošāka interneta diena

Tiek atzīmēta februāra otrās nedēļas otrdienā.

Literatūra par drošību internetā

Grāmatas

Drošība internetā : praktiski ieteikumi un noderīgi padomi / red. Linda Zemīte ; māksl. Sandra Jaundāldere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 67, [1] lpp. : il.

LatSTE 2002 Latvijas sabiedrības tehnoloģiju ekspozīcija : pasākuma materiāli 24.10.2002.-26.10.2002. Smiltene, Latvija = LatSTE 2002 Latvian society technology exposition : materials of conference 24.10.2002.-26.10.2002. Smiltene, Latvia / ed.: Alda Miķe, Aija Cunska. - Riga ; Smiltene : The University of Latvia : Computercentre of Smiltene Gymnasium, 2002. - 133 lpp. : il., tab. - Saturā: Bērnu tiesībuaizsardzība internetā / Uldis Ķinis.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Bisniece Madara. Rūpējies par savu drošību internetā! : [par noziedzīgiem nodarījumiem elektroniskajā vidē] / Madara Bisniece // Sīrups. - ISSN 1407-7167. - Nr.15 (2007, 13./19.apr.), 34.-35.lpp.

Danne Kristīne. Flirts ar internetu : [par drošības pasākumiem internetā] / Kristīne Danne // Sīrups. - ISSN 1407-7167. - Nr.38 (2008, 19./29.sept.), 38.-39.lpp.

Kapenieks Kaspars. Informatīvo tehnoloģiju drošība ir cilvēku jautājums : [par informācijas drošības pārraudzību organizācijās : saruna ar Rīgas domes Inform. tehnoloģiju centra Datu centra priekšnieku] / Kaspars Kapenieks ; pierakst. Līga Šaplaka // Biznesa Psiholoģija. - ISSN 1691-3183. - Nr.17 (2009, apr./maijs), 14.-21.lpp. : ģīm.

Kārkliņš Kristaps. Ieviesīs uzticības zīmes : [par drošu iepirkšanos internetveikalos] / Kristaps Kārkliņš ; tekstā stāsta Latvijas Interneta asociācijas izpilddirektors Viesturs Šeļmanovs-Plešs, Patērētāju tiesību aizsardzības centra Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja Sanita Gertmane // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.225 (2009, 29.sept.), 6.lpp.

Kluts Andreass. Dalīšanās radītās briesmas : [par privātuma aizskaršanu interneta laikmetā] / Andreass Kluts // Nedēļa. - ISSN 1691-0524. - Nr.5 (2009, 26.janv.), 46.lpp. - (Speciālizl. "Pasaule 2009.gadā", ISSN 1691-1938).

Krusts Agris. Internetā neviens nav anonīms : [par drošību internetā : saruna ar SIA "IT centrs" Valdes priekšsēd.] / Agris Krusts ; pierakst. Kristīne Langenfelde // Jelgavas Vēstnesis. - ISSN 1691-4201. - Nr.11 (2008, 13.marts), 2.lpp. : ģīm.

Leinerte Ieva. Uzmanību! Mans profils briesmās! : [par drošību internetā] / Ieva Leinerte ; tekstā stāsta inform. sistēmu ieviešanas un uzturēšanas tehniskais konsult. Edgars Tikiņš, advokāts Rinalds Bušs, interneta lietotāja Dace // Cosmopolitan. - ISSN 1407-9194. - Nr.8 (2008, aug.), 62.-63.lpp.

Mākulēna Evija. Internets - nekaitīgs? : [par globālā tīmekļa lietošanas drošību] / Evija Mākulēna // Puff. - ISSN 1691-1962. - Nr.13 (2008, 31.marts/6.apr.), 32.-[33.]lpp.

Orupe Aisma. Vai Latvijas "e-lauki" hakerim ir apgūstami? : [par informatīvās bāzes drošību Latvijā] / Aisma Orupe ; tekstā stāsta inform. tehnoloģiju uzņēmuma "DEAC" Valdes priekšsēd. Andris Gailītis, LR Īpašu uzd. ministre elektroniskās pārvaldes lietās Ina Gudele // Nedēļa. - ISSN 1691-0524. - Nr.22 (2007, 28.maijs), 24.-25.lpp.

Pirkumiem internetā galvenais - drošība : [sakarā ar a/s "SEB Latvijas Unibanka" pētījumu par Latvijas iedzīvotāju pieredzi un viedokļiem par iepirkšanos internetā] // Komersanta Vēstnesis. - ISSN 1691-2659. - Nr.35 (2007, 29.aug.), 17.lpp.

Riņķis Jānis. Interneta "sērga" - "hakeri" : [par hakeriem un viņu nodarīto kaitējumu spektru] / Jānis Riņķis ; tekstā stāsta Drošības incidentu risināšanas komandas vad. Baiba Kaškina, komandas loceklis Ints Mālkalnietis // Ogres Vēstis. - ISSN 1691-2454. - Nr.100 (2008, 28.aug.), 4.lpp.

Rubenkings Neils Dž. Drošības kompleksi : [par personālo datoru un personas datu aizsardzības paņēmieniem] / Neils Dž. Rubenkings // Next. - ISSN 1407-8937. - Nr.4 (2008, apr.), 92.-98.lpp. : ģīm., tab.

Rutule Elizabete. Sargi savu paroli pats! : [par drošību internetā] / Elizabete Rutule ; tekstā stāsta Inform. sistēmu audita un kontroles asoc. Latvijas nod. prezidents Ēriks Dobelis, SIA "Inbokss" Valdes priekšsēd. Sibilla Griķe ; ar Valsts inform. tīkla aģentūras Datoru drošības incidentu reaģēšanas vienības vad. Egila Stūrmaņa, uzņēmuma "Kaspersky LAB" ofic. pārstāvja Latvijā SIA "Datoru drošības tehnoloģijas" mārketinga direktora Valda Šķestera koment. // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.294 (2007, 17.dec.), 4.lpp. : ģīm.

Sedlenieks Andis. Bezmaksas aizsardzība datoram : [par datora drošības internetā nodrošināšanas bezmaksas programmām] / Andis Sedlenieks // Rītdiena. - ISSN 1691-3574. - Nr.42 (2007, 5.jūn.), 9.lpp.

Sērfo droši : [par drošību internetā] / mater. sagat. Petra Berga // Sīrups. - ISSN 1407-7167. - Nr.19 (2007, 5./17.maijs), [42.]-43.lpp.

Šķesters Valdis. Inficēto vietņu ēra : [par kaitīgo programu izplatīšanos internetā] / Valdis Šķesters // Sakaru Pasaule. - ISSN 1407-1207. - Nr.3 (2008), 51.lpp.

Vēveris Jānis. Sargies no zvejotājiem! : [par drošības sistēmu kompāniju veidoto neuzticamo tīmekļa vietņu sarakstu] / Jānis Vēveris ; tekstā stāsta progr. "Officer Blue" aut. Endijs Mars, drošības progr. eksperts Tobiass Veidemanis ; Ernesta Kļaviņa zīm. // Lietišķā Diena. - ISSN 1691-3493. - Nr.21 (2007, 19.marts), 30.-31.lpp. : zīm.

Zauers Alvils. Jādomā par internetbanku drošību : [par internetbanku drošību Latvijā] / Alvils Zauers // Kapitāls. - ISSN 1407-2505. - Nr.4 (2008, apr.), 63.lpp.

Politika un likumdošana

Ancītis Toms. Lai bērni uzmanītos internetā : [par Eiropas Savienības Drošāka interneta programmu 2009.-2013.g. izstrādi] / Toms Ancītis // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.47 (2008, 16.febr.), 11.lpp. - (Iel. "Tepat, Eiropā").

Ancītis Toms. Pret bērnu vardarbību internetā - izglītojot : [par Eiropas Komisijas uzsākto programmu "Drošāks internets"] / Toms Ancītis // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.61 (2008, 1.marts), 11.lpp. - (Iel. "Tepat, Eiropā").

Dzērve Laura. Aicina būt piesardzīgiem internetā : [sakarā ar LR Īpašu uzd. ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta kampaņu par bērnu drošību internetā] / Laura Dzērve, Guntis Bojārs ; tekstā stāsta projekta "Net-Safe" vad. Maija Katkovska, LR Bērnu un ģimenes lietu min. Sabiedrisko attiecību depart. pārstāve Inguna Kaņepe ; ar centra pret vardarbību "Dardedze" psiholoģes Lauras Ļebedevas koment. // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.90 (2007, 18.apr.), [1.]lpp.

Eiropas Komisija: par atklātu, neatkarīgu un atbildīgu interneta pārvaldību : [par Eiropas Komisijas rosinājumiem] / tekstā stāsta Eiropas Savienības Informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu komisāre Viviena Redinga ; pēc Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā Preses un inform. nod. inform. // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.100 (2009, 30.jūn.), 54.lpp.

Eiropas Komisija: par drošāku internetu bērniem : [par Eiropas Komisijas progr. bērnu drošības tiešsaistes vidē uzlabošanai "Drošāks internets" (2009.-2013.g.)] / tekstā stāsta Eiropas Komisijas priekšsēd. Žozē Manuels Barrozu un Eiropas Savienības Informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu komisāre Viviena Redinga ; pēc Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā Preses un inform. nod. inform. // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.38 (2008, 7.marts), 23.lpp.

Eiropas Komisija: par lielāku drošību internetā : [par Eiropas Savienības Ministru padomes pieņemto progr. "Drošāks internets" 2009.-2013.g.] / tekstā stāsta Eiropas Savienības Informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu komisāre Viviena Redinga ; pēc Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā Preses un inform. nod. inform. // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.4 (2009, 9.janv.), 40.lpp.

Eiropas Parlaments: par atbalsta programmu bērniem drošākam internetam : [par Eiropas Parlamenta apstipr. Eiropas Savienības 2009.-2013.g. finansējumu bērniem drošāka interneta progr. "Safer Internet Plus" pilnveidošanai] / pēc Eiropas Parlamenta Preses dienesta inform. // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.172 (2008, 5.nov.), 20.lpp.

ES sargās bērnus no kaitīgās interneta ietekmes : [par Eiropas Savienības programmu "Drošāks internets"] // Eiroziņas. - Nr.359 (2008, 22.maijs), 2.lpp.

Ministru kabineta sēdē 2008.gada 20.maijā : ĪUMEPLS [Īpašu uzd. ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts] par priekšlikumiem bērnu aizsardzībai, kuri izmanto internetu un citas komunikācijas tehnoloģijas : [par Latvijas pozīciju Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes 21.maija sanāksmē izskatāmajā Īpašu uzd. ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta kompetencē esošajā jaut. par Eiropas Kopienas programmu bērnu aizsardzībai, kuri izmanto internetu un citas komunikācijas tehnoloģijas (2009.-2013.g.)] / pēc Īpašu uzd. ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta inform. // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.79 (2008, 22.maijs), 66.lpp.

Zvirbulis Ģirts. Deputāti un ierēdņi pret virtuālajiem rupekļiem : [sakarā ar LR Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas diskusiju par drošību internetā] / Ģirts Zvirbulis ; tekstā stāsta LR Īpašu uzd. ministre elektroniskās pārvaldes lietās Signe Bāliņa // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.177 (2008, 2.jūl.), 4.lpp.

Zvirbulis Ģirts. "Turbotempā" cauri audzināšanas un interneta tēmai : [sakarā ar LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas rīkoto sanāksmi par bērnu apdraudējumu internetā] / Ģirts Zvirbulis ; tekstā stāsta komisijas priekšsēd. Jānis Strazdiņš, Izglītības satura un eksaminācijas centra vad. vietn. Imants Vesmanis // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.97 (2008, 9.apr.), 4.lpp.

Bērni un jaunieši internetā

Baumane Līvija. Draudzēsimies droši? : [par bērnu aizsardzību no nelabvēlīgām situācijām internetā] / Līvija Baumane // Rītdiena. - ISSN 1691-3574. - Nr.6 (2007, 23.janv.), 7.lpp.

Bičevska Ilze. Konferencē runā par bērnu un jauniešu drošību internetā : [par Bērnu un jauniešu centra rīkoto 10. Jēkabpils raj. jauniešu konf.] / Ilze Bičevska ; tekstā stāsta projekta "Hotline" vad. Agnese Kriķe // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.35 (2008, 27.marts), 5.lpp.

Bičevska Ilze. Vai bērniem draud emocionālā un fiziskā vardarbība internetā? : [par drošu interneta lietošanu un draudiem tajā : sakarā ar LR Īpašu uzd. ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta pētījumu par bērnu drošību internetā] / Ilze Bičevska ; tekstā stāsta Jēkabpils policijas pārvaldes Kārtības policijas biroja 2.nod. inspektors Pēteris Krastiņš, Jēkabpils pils. bibliotēkas bibliotekāre Ilze Korsaka // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.7 (2007, 18.janv.), 3.lpp.

Dalbiņš Juris. Uz interneta pulvera mucas : [saruna ar LR Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas apkarošanas komisijas vad. : sakarā ar skolēnu konflikta gadījumu Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijā] / Juris Dalbiņš ; pierakst. Egils Līcītis ; mater. sagat. Voldemārs Krustiņš // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.59 (2008, 29.febr.), 5.lpp. : ģīm.

Daniela Lana. Tās pašas konfektes, tikai internetā : [par bērnu drošību internetā] / Lana Daniela ; tekstā stāsta Eiropas Kopienas "Safer Internet plus" progr. "Net-Safe" projekta Latvijā vad. Maija Katkovska, psihoterapeits Ansis Jurģis Stabingis // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.119 (2007, 24.maijs), 23.lpp.

Gudele Ina. Kādas briesmas bērniem draud internetā? : [par LR Īpašu uzd. ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta rīkoto semināru skolotājiem "Droša interneta lietošana un skolēnu drošība internetā" : stāsta LR Īpašu uzd. ministre elektroniskās pārvaldes lietās, SIA "Microsoft Latvia" Izglītības un kultūras sektora klientu attiecību vad., psiholoģe] / Ina Gudele, Līna Ābola, Dace Bērziņa ; tekstā saruna ar LR Īpašu uzd. ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta Komunikācijas nod. vad. Elitu Cepurīti ; pierakst. Agnese Tomsone // Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.6 (2008, 14.febr.), 12.-13.lpp. - Pielikumā: Eiropas Kopienas programmas "Safer Internet plus" projekts "Net-Safe".

Kanepone Aiva. Bērni Briesmuzemē. Internetā! : [par apdraudējumu un drošības pasākumiem virtuālajā vidē] / Aiva Kanepone ; tekstā stāsta SIA "Microsoft Latvia" akadēmisko progr. vadītāja Ilze Doškina, Valsts bērnu tiesību aizsardzības centra psiholoģe Iluta Vilnīte // Ieva. - ISSN 1407-2033. - Nr.8 (2009, 25.febr.), 12.-[13.]lpp.

Konstante Ieva. Riskantā, iluzorā pasaule : [par bērnu drošību internetā] / Ieva Konstante ; tekstā stāsta portāla "Draugiem.lv" direktors Ģirts Slaviņš, kompānijas "Microsoft Latvia" Valdes loceklis Sandris Kolomenskis, psiholoģe Aelita Vagale // Marta. - ISSN 1691-1679. - Nr.42 (2007, 17.okt.), 12.-13.lpp.

Krauze Marciana. Komikss māca pareizi uzvesties tīmeklī : [par jauno interaktīvo māc. līdz. interneta lietotājiem par drošību virtuālajā vidē] / Marciana Krauze ; tekstā stāsta skolniece Agnese Kalēja // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.280 (2007, 13.okt.), [13.]lpp. : ģīm. - (Iel. "Ģimene. Veselība").

Krauze Marciana. Labāk uzticēties tiem, kas ir tev līdzās : [par virtuālās vides draudiem bērniem : sakarā ar skolēnu radošo darbu konkursu "Jaunieši-internets-drošība"] / Marciana Krauze ; tekstā stāsta konkursa dalībnieks Mārtiņš Doniņš // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.155 (2007, 9.jūn.), 19.lpp. ģīm. - (Iel. "Ģimene. Veselība").

Krauze Marciana. Piesardzīgi virtuālajā vidē : [par interneta lietošanas drošumu : sakarā ar bērniem un jauniešiem adresēto informatīvo sociālo kampaņu "Dari To arī internetā"] / Marciana Krauze ; tekstā stāsta LR Īpašu uzd. ministre elektroniskās parvaldes lietās Ina Gudele // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.109 (2007, 21.apr.), 20.lpp. : ģīm. - (Iel. "Ģimene. Veselība").

Libeka Māra. Jāierobežo ķengas internetā : [par aizvainojošu tekstu izplatīšanas izskaušanuinternetā : sakarā ar gadījumu par skolēnu psiholoģisko vardarbību pret klasesbiedreni Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijā] / Māra Libeka ; tekstā stāsta LR Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe, LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēd. Jānis Strazdiņš, LR Īpašu uzd. ministre elektroniskās pārvaldes lietās Ina Gudele // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.57 (2008, 27.febr.), 5.lpp. : ģīm.

Mazjānis Andrejs. "Par iespējām konsultē..." : [par tīmekļa vietņu filtrēšanu bērnu drošībai internetā : stāsta "Panda Security" pārstāvis Latvijā] / Andrejs Mazjānis // Ģimenei. - ISSN 1691-3590. - Nr.3/4 (2008), 16.lpp.

Olšteina Ilze. Drošība internetā : [par pētījumu "Drošāks internets bērnu un jauniešu vidū"] / Ilze Olšteina ; tekstā stāsta Rīgas 100.vidusskolas informātikas skolotājs Andris Stukāns // Mans Mazais. - ISSN 1407-1614. - Nr.10 (2007, okt.), 34.lpp. - (Piel. "Mans mazais skolā").

Strūberga Zane. Internetā droši : kā iemācīt bērnam lietot internetu ar galvu? / Zane Strūberga ; pēc LR Īpašu uzd. ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta Komunikācijas nod. vad. Elitas Cepurītes, sekretariāta Progr. vadības nod. projektu vad. Agneses Kriķes inform. ; ar psihoterapeites Guntas Jakovelas koment. // Mans Mazais. - ISSN 1407-1614. - Nr.9 (2008, sept.), 14.-15.lpp. : ģīm. - (Piel. "Mans mazais skolā", ISSN 1691-158X).

Tīkla viltības : [par bērnu un jauniešu drošību internetā] / Santa ; tekstā stāsta policists Aleksandrs, psiholoģe Dace // Spicā. - ISSN 1407-3978. - Nr.20/21 (2008, 16./29.maijs), 52.-[53.]lpp.

Upīte Ilze. Bērnu drošība internetā ir arī vecāku rokās : [sakarā ar nepieciešamo inform. par iespējamām briesmām internetā] / Ilze Upīte ; tekstā stāsta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšsēd. Laila Rieksta-Riekstiņa // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.11 (2007, 13.janv.), [1.], 3.lpp.

Uzsver ģimenē ieaudzināto vērtību lomu droša interneta lietošanā : [par forumu "Bērnu drošība internetā"] / tekstā stāsta LR Bērnu un ģimenes lietu ministrs Ainars Baštiks, SIA "Microsoft Latvia" vad. Sandis Kolomenskis, kompānijas "Microsoft Europe" interneta drošības jaut. direktors Žans Kristofs Le Tokins ... [u.c.] // Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.12 (2008, 27.marts), 5.lpp.

Viduleja Aiga. Internets bez riska : [par bērnu drošības kontroli internetā] / Aiga Viduleja // Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.9 (2007, 8.marts), 12.-13.lpp.

Projekts "Net-Safe Latvia"

Arī šogad turpinās izglītot par drošu interneta lietošanu : [par LR Īpašu uzd. ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta izveidotajām tīmekļa vietnēm "www.netsafe.lv" un "www.drossinternets.lv" par drošu interneta lietošanu] // Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.4 (2008, 31.janv.), 4.lpp.

Grimze Daina. Aktualizē drošību internetā : [par semināru "Droša interneta lietošana un bērnu drošība internetā" : sakarā ar Valsts jaunatnes iniciatīvu centra un LR Īpašu uzd. ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta projektu "Net-Safe Latvia"] / Daina Grimze ; pēc projekta koordinatoru Ievas Šņickovskas, Agneses Kriķes, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Uzticības tālruņa darbības nodrošināšanas departamenta psiholoģes Ineses Mucenieces inform. // Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.4 (2009, 29.janv.), 13.lpp.

Katkovska Maija. Cik (ne)drošs ir internets? : [saruna ar projekta "Net-Safe" Latvijā vad.] / Maija Katkovska // Psiholoģijas Pasaule. - ISSN 1691-0435. - Nr.2 (2007), 42.-[47.]lpp. : ģīm.

Kļaviņa Gunta. Kā mainījušies priekšstati par drošu internetu : [par Eiropas Kopienas progr. "Safer Internet Plus" projektu "Net-Safe" un "Hotline Latvia" ietvaros veiktā pētījuma rezultātiem] / Gunta Kļaviņa // Sakaru Pasaule. - ISSN 1407-1207. - Nr.3 (2008), 40.-41.lpp.

Kļaviņa Gunta. Sargāsim bērnus arī internetā! : [par projektu "Net-Safe" bērnu drošībai internetā] / Gunta Kļaviņa ; tekstā stāsta projekta vad. Maija Katkovska // Sakaru Pasaule. - ISSN 1407-1207. - Nr.2 (2007), 54.-55.lpp.

Kuzmina Ilze. Internets nav bērnaukle : [par bērnu drošībai internetā veltīta projekta "Net-Safe" īstenošanu Latvijā] / Ilze Kuzmina // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.46 (2009, 17.febr.), 4.lpp.

Rancāne Anna. Jūs nevarat paslēpties : [par drošu interneta lietošanu : sakarā ar LR Īpašu uzd. ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta un Latvijas Interneta asoc. īstenotās Eiropas Kopienas progr. "Safer Internet Plus" projekta "Net-Safe" ietvaros rīkotajiem izglītojošajiem semināriem skolēniem] / Anna Rancāne ; tekstā stāsta LR Īpašu uzd. ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta projektu vad. Liene Kalna, Zilupes vidusskolas (Ludzas raj.) skolēni Artūrs, Santa, Karīna, portāla "Draugiem.lv" direktors Ģirts Slaviņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.115 (2008, 19.maijs), 8.lpp.

Stālberga Līga. Cik droši ir tīmeklī? : [par Eiropas Kopienas progr. "Safer Internet Plus" projekta "Net-Safe" īstenošanu Latvijā] / Līga Stālberga ; ar LR Īpašu uzd. ministres elektroniskās pārvaldes lietās Inas Gudeles, Latvijas Interneta asoc. izpilddirektora Viestura Pleša, LR Bērnu un ģimenes lietu min. Sabiedrisko attiecību depart. direktora Taivo Trama inform. // Rītdiena. - ISSN 1691-3574. - Nr.29 (2007, 17.apr.), 5.lpp.