Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Rīteri un tās mantojums

Made Kapmale - R. Blaumaņa noveles "Purva bridēja" prototips

Zemgales reģions, Klintaines pagasts, Rīteri

Kurš gan nezinās „Purva bridēja” Kristīni- visu mīlēto un zināmo, bet gan ar ļoti īsu taku dzīvē. Filmu „Purva bridējs” režisors Leonīds Leimanis veidojis pēcRūdolfa Blaumaņa darbiem- noveles „Purva bridējs” un drāmas „Ugunī”. Abos minētajos darbos stāstīts par vienu un to pašu notikumu divos dažādos veidos. Vai darbos minētie notikumi ir īsti dzīves stāsti? Jā! Pats R. Blaumanis teicis, ka viss, par ko stāstīts „Purva bridējā” (un tātad arī drāmā „Ugunī”), esot „zilbi pa zilbei noticis” Koknesē. R. Blaumanis Koknesē dzīvoja pusotru gadu no 1885. gada līdz 1887. gadam. Viņš mācījās par skrīveri, rakstvedi un muižas pārvaldnieku pēc mātes gribas, lai varētu saimniekot savā saimniecībā Brakos. „Purva bridēja” galveno varoņu Edgara un Kristīnes prototipi zināmi kā divas personas: Edgars- Kokneses muižas staļļa puisis Pēteris Girgensons, bet Kristīne- muižas iesalnieka meita Made Svile (1865.-1953.), vēlāk dārzkopja J. Peņģerota (1863.-1932.) dzīves biedre. Taču īstenībā minētie Edgara un Kristīnes prototipi- P. Girgensons un M. Svile nekad viens otru nav mīlējuši. P. Girgensona izredzētā, kuras īsto vārdu R. Blaumanis piemin savās vēstulēs, bijusi veļas mazgātājas- Kokneses muižas vešerienes meita Made Kapmale.
Kokneses baznīcas arhīva materiāli liecina, ka Made Kapmale dzimusi 1865. gada 20. janvārī Koknesē „Stuķēnos” Jāņa un Eddas Kapmaļu ģimenē. Mades vecāki bija darba cilvēki, kuri nebaidījās grūtību. Vēlāk Kapmaļi devās uz Kokneses muižu,. Tā Mades dzīves taka ieveda Kokneses pilī. Kokneses muižas barons viņu pieņēma darbā par istabeni. Bet viņas draugs Pēteris Girgersons strādāja par zirgu puisi muižā. Pēteris Girgensons dzimis Koknesē 1862. gada 29. martā kā Eddas Girgensones ārlaulības bērns. Pētera māte arī bija kalpotāja Kokneses muižā. 1888. gada 15. maijā Pēteris Girgensons un Made Kapmale salaulājās Kokneses luterāņu baznīcā. Madei Kapmalei muižabija jāatstāj. Viņa ar vīru devās uz „Daugavas Ārlupiem”. 1889.gada 7. februārī piedzimst dēls Kārlis, kurš pēc gada nomirst. Mades vīram Pēterimļoti garšo alkohols.Made Kapmale Girgensone mirusi 1889. gada 14. septembrī ar diloni, mājās „Daugavas Ārlupi”. Apglabāta Rīteru kapos.

Apskates objekts iekļauts TAKĀ: Rīteri un tās mantojums

Objekta iesniedzējs: Alita Kluša

Latvijas kultūrvides TAKAS kurators Zemgales reģionā: Aelita Ramane