Atbildes, kuras tu meklē

Variācijas par latviešu tautas dziesmas tēmu, klavierēm

"Klaviermūzikā līdztekus Alfrēdam Kalniņam Vītols izveido augstvērtīgu darbu klāstu. Ap 70 sacerējumu, pārsvarā miniatūras romantismam tipiskā izteiksmē - prelūdijas, etīdes, mazurkas, skerco. No izvērstākiem darbiem virsotne ir jaunībā sacerētās Variācijas par latviešu tautas dziesmas tēmu (1891). Tās ir brīvas, romantiskas raksturvariācijas, kuru pamatā latviešu mūzikā vēlāk daudzkārtizmantotā Ej, saulīte, drīz pie Dieva melodija."

© Anita Miķelsone. Izdevniecība Musica Baltica, 2005.
Skatīt arī: