Atbildes, kuras tu meklē

Uguns un nakts, opera. Spīdolas ariozo, 1. cēliens

Spīdola Jāņa Mediņa operā Uguns un nakts personificē domu par tautas garīgo spēku, daili un mākslu. Tās pretrunīgā, mūžam mainīgā daba operā raksturota daudzveidīgi: orķestra priekšspēlē izskan eliptiska, disonējoša akordu secība, raksturojot Spīdolu kā brīvu, neatkarīgu, neparasta burvīga spēka nesēju. 1. cēlienā vokālajā partijā parādās lepnuma pilnais pašapliecināšanās motīvs Es esmu es!, kas attīstās plašā ārijā.

© Anita Miķelsone. Izdevniecība Musica Baltica, 2005.
Skatīt arī: