Atbildes, kuras tu meklē

L. Garūtas Klavierkoncerts. 1. daļas galvenā partija

Lūcijas Garūtas Klavierkoncerts fadiēz minorā sacerēts 1951. gadā, veltīts komponistes pāragri mirušās māsasmeitiņas piemiņai. Tas ir viens no spilgtākajiem šā žanra darbiem latviešu mūzikā, trijās daļās. 1. daļas ievadā ir skarbs, liktenīgs motīvs, kas pāraug aizlauztos, lejupkrītošos protesta akordos galvenajā partijā.

© Anita Miķelsone. Izdevniecība Musica Baltica, 2005.
Skatīt arī: