Atbildes, kuras tu meklē

L. Garūtas Klavierkoncerts. 1. daļas blakus partija

Lūcijas Garūtas Klavierkoncerts fadiēz minorā sacerēts 1951. gadā, veltīts komponistes pāragri mirušās māsasmeitiņas piemiņai. Tas ir viens no spilgtākajiem šā žanra darbiem latviešu mūzikā, trijās daļās. 1. daļas ievadā ir skarbs, liktenīgs motīvs, kas pāraug aizlauztos, lejupkrītošos protesta akordos galvenajā partijā. Blakus partija kontrastē ar gaišu, sidrabaini dzidru, impresionistiski smalku nokrāsu.

© Anita Miķelsone. Izdevniecība Musica Baltica, 2005.
Skatīt arī: