Atbildes, kuras tu meklē

L. Garūtas Klavierkoncerts. 2. daļas 2. tēma "Jūdziet sirmus, jūdziet raudus"

Lūcijas Garūtas Klavierkoncerts fadiēz minorā sacerēts 1951. gadā, veltīts komponistes pāragri mirušās māsasmeitiņas piemiņai. Tas ir viens no spilgtākajiem šā žanra darbiem latviešu mūzikā, trijās daļās. 2. daļa In memoriam veidota kā izjusts rekviēms. Tās trijdaļu formas malējos posmos variēta latviešu bēru dziesma Kam, liepiņa, tu nolūzi sēru gājiena raksturā. Vidusposmā izmantota šūpuļdziesmai tuvā, sirsnīgā un gaišā Jūdziet sirmus, jūdziet raudus melodija.

© Anita Miķelsone. Izdevniecība Musica Baltica, 2005.
Skatīt arī: