Atbildes, kuras tu meklē

L. Garūtas Klavierkoncerts, 3. daļas pamattēma

Lūcijas Garūtas Klavierkoncerts fadiēz minorā sacerēts 1951. gadā, veltīts komponistes pāragri mirušās māsasmeitiņas piemiņai. Tas ir viens no spilgtākajiem šā žanra darbiem latviešu mūzikā, trijās daļās. 3. daļa sākas ar svinīgu ievadu, kam seko rondo formas refrēns skercozā, rotaļīgā raksturā. Tikai epizodēs uz brīdi ielaužas traģisko pārdzīvojumu atbalsis, koncerts noslēdzas dzīvespriecīgi, atklājot meitenes nebēdnīgo raksturu. Iespējams, ka šādu noslēgumu diktēja Padomju Savienībā 40. gadu beigās valdības uztieptā t.s. bezkonflikta teorija, ar kuru saskaņā traģisms mākslas darbos tika pasludināts par dekadentisku.

© Anita Miķelsone. Izdevniecība Musica Baltica, 2005.
Skatīt arī: