Atbildes, kuras tu meklē

Svīta Latvju dejas, 3. daļa Nabagu deja

No piecām kantātēm pazīstamākās ir otrā - Tēvijai (autora vārdi), pirmatskaņota III dziesmusvētkos 1888. gadā un piektā - Līgojiet, līksmojiet! rakstīta (Jēkabs Janševskis, 1895), kas pirmatskaņota IV dziesmusvētkos. Abas ir patriotiskas. Līgojiet, līksmojiet! jauktajam un vīru korim, solistu kvartetam, simfoniskajam orķestrim rakstīta rondo formā ar līgodziesmām tuvu pamatmelodiju.

© Anita Miķelsone. Izdevniecība Musica Baltica, 2005.
Skatīt arī: