Atbildes, kuras tu meklē
Fromms Ērihs

amerikāņu psihologs un filozofs (1900-1980)

Ēriha Fromma darbi

Grāmatas

Fromms Ērihs. Mīlestības māksla / Ērihs Fromms ; no angļu val. tulk. Baiba Jansone ; māksl. Egīls Pārups. - Rīga : Jumava, 2009. - 132, [3] lpp. - Tas pats izd. 2005. un 2003.g.

Fromms Ērihs. Psihoanalīze un dzenbudisms / Ērihs Fromms ; no angļu val. tulk. Andžela Šuvajeva. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2002. - 119 lpp. - (Mūsdienu domātāji).

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Fromms Ērihs. Bēgšana no brīvības : (par sadismu un mazohismu) / Ērihs Fromms ; tulk. Anhelita Kamenska ; Igora Šuvajeva koment. // Kultūras Fonda Avīze. - Nr.5 (1990, jūl.), 25.-26.lpp.

Fromms Ērihs. Brīvība un spontānums : [ar red. iev.] / Ērihs Fromms ; no angļu val. tulk. Leons Briedis // Kentaurs XXI. - ISSN 1019-5351. - Nr.8 (1995, marts), 87.-101.lpp.

Fromms Ērihs. Cilvēka destruktivitātes anatomija / Ērihs Fromms // Kultūras Fonda Avīze. - Nr.12 (1991, sept.), 6.-7.lpp.

Fromms Ērihs. Egoisms un sadomazohisms : [no grām. "Escape from Freedom" (Ņujorka, 1969) : ar red. iev.] / Ērihs Fromms ; tulk. Andžela Kalniņa // Kultūras Avīze. - Nr.1 (1993, ), 11.-12.lpp.

Literatūra par Ērihu Frommu

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Kozlovs Normunds. Produktīvais prāts : [par amerikāņu psihologa un filozofa Ēriha Fromma (1900-1980) grām. "Psihoanalīze un dzenbudisms" tulk. latviešu val.] / Normunds Kozlovs // Forums. - ISSN 1407-9925. - Nr.15 (2003, 11./18.apr.), 5.lpp.

Ņikiforovs Oļegs. Dižā mīlestības dāvana : [par amerikāņu psihologa un filozofa Ēriha Fromma (1900-1980) mīlestības teoriju un dažādiem mīlestības veidiem] / Oļegs Ņikiforovs // Psiholoģijas Pasaule. - ISSN 1691-0435. - Nr.3 (2003), 16.-19.lpp.

Ņikiforovs Oļegs. Sociālie raksturi mūsdienu dzīvē : [amerikāņu psihologa un filozofa] Ēriha Fromma [1900-1980] mīlestības teorija mūsdienās / Oļegs Ņikiforovs // Psiholoģijas Pasaule. - ISSN 1691-0435. - Nr.4 (2003), 22.-26.lpp.

Sīle Vija. Mīlestība joprojām ir Vērtība jeb Cilvēks un dzīve frommiskā skatījumā : [par amerikāņu psihologa un filozofa Ēriha Fromma (1900-1980) atziņām] / Vija Sīle // Kentaurs XXI. - ISSN 1019-5351. - Nr.13 (1997, okt.), 82.-95.lpp.

Šuvajevs Igors. "Ērihs Fromms..." : [par amerikāņu psihologu un filozofu (1900-1980)] / Igors Šuvajevs // Kultūras Fonda Avīze. - Nr.5 (1990, jūl.), 25.lpp.

Vilciņa Ieva. Ērihs Fromms : ideālās māmiņas meklējumos : [par amerikāņu psihologu un filozofu (1900-1980)] / Ieva Vilciņa // Lilit. - ISSN 1691-2012. - Nr.9 (2006, sept.), 28.-31.lpp. : ģīm.