Atbildes, kuras tu meklē

D. Šostakoviča 15. simfonija. 1. daļas galvenā tēma.

Simfonija

Dmitrija Šostakoviča 15. simfonija ir četrdaļīgs instrumentāls cikls ar plašu kultūrvēsturisku asociāciju spektru, ko pasvītro mūzikas saturā organiski izmantotie citāti – estētiskās zīmes, norādes, pārdomu rosinājums. Maksims Šostakovičs uzskata, ka skaņdarbā iemiesots cilvēka dzīves filozofisks apjēgums no bērnības līdz kapam. Pirmā daļa (Allegretto) sākas ar dzidriem zvaniņu sitieniem, simboliski pārceļoties laikā, kura pulsu skaita arī īsais, bet daudznozīmīgais (mažors – minors, cerība – samierināšanās) flautas motīvs. Autora norāde par pirmo daļu kā rotaļlietu veikalu slēpj asociācijas ar 20. gadsimta mākslas atsvešinātības sajūtu, cilvēku kā rotaļlietu neizprotamā likteņa rokās, pret savu gribu ierautu civilizācijas amoka skrējienā.

© Anita Miķelsone. Izdevniecība Musica Baltica, 2005.
Skatīt arī: