Atbildes, kuras tu meklē
G.F.Stenders

Kultūra
Personālijas


1714-1796

Stenders Gothards Frīdrihs   (Stender; arī Vecais Stenders) 

Baltijas vācu mācītājs, valodnieks, latviešu laicīgās daiļliteratūras iedibinātājs. Dzimis 1714.27.VIII Ilūkstes apriņķa Lašu pagasta mācītājmuižā mācītāja ģimenē. 1736-1739 studējis filozofiju un teoloģiju Jēnas, vēlāk Halles universitātē Vācijā. Atgriezies Latvijā, strādāja par mājskolotāju, 1742-1744 par Jelgavas vācu pilsētas skolas pārziņa palīgu. Bijis mācītājs Lindes-Birzgales un Žeimes (Lietuvā) draudzē. Pēc tam strādāja Vācijā, vēlāk Dānijā (titulēts par ģeogrāfijas profesoru). Tur karaļa galmam izgatavojis 2 globusus. 1765 caur Pēterburgu atgriezies Latvijā. 1769-1796 mācītājs Sēlpils - Sunākstes draudzē, 1782-1787 Sēlpils iecirkņa prāvests un konsistorijas piesēdētājs. No valodniecības viedokļa nozīmīgi viņa darbi "Neue vollständigere lettische Grammatik" ("Jauna pilnīgāka gramatika", 1761; 1783²) un "Lettisches Lexikon" ("Latviešu leksikons", 1-2, 1789), kas ilgu laiku bija plašākā latviešu-vācu un vācu-latviešu vārdnīca. G.F.Stenders izveidoja jauna tipa ābeces: "Jauna ABC un lasīšanas mācība" (1782), pirmo ilustrēto ābeci "Bildu ābice" (1787), kā arī sarakstīja pirmo populārzinātnisko grāmatu latviešu valodā - "Augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas" (1774), kas faktiski bija pirmā zemniekiem domātā enciklopēdija Eiropā. Pirmajā laicīga satura grāmatā "Jaukas pasakas un stāsti" (1766; 1789²) ievietotas joku pasakas, fabulas un sadzīves stāsti. Stendera darbos bieži slavināts zemnieks kā galvenais materiālo vērtību radītājs: "Jūs, kungi, klausaities, Mēs maizes tēvi esam!" Tomēr viņš neiestājās par esošās kārtības maiņu.

Miris 1796.28.V Sunākstē, apbedīts Sunākstes kapos. Uz sava kapakmens licis uzrakstīt: "Še aprakts G.F.Stenders, Latvis, līdz ar savu gaspažu".

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012