Atbildes, kuras tu meklē
Mītiņš pie Brīvības pieminekļa
Milicija aiztur mītiņa dalībnieku

Politiskās attiecības
Kari un nemieri


1987

Jaunie "Kalendāra nemieri"

Pirmoreiz pēc 2. pasaules kara 1987.g. vasarā un rudenī notika ar padomju totalitārismu Latvijā neapmierinātās sabiedrības daļas publiski protesti, kas sakrita ar latviešu tautas vēsturei nozīmīgiem datumiem - 14.jūnija deportāciju gadadienu, Molotova-Ribentropa pakta parakstīšanas gadadienu 23.VIII, kā arī Latvijas Republikas pasludināšanas gadadienu 18.XI. Šo sakarību dēļ nacionālās protesta akcijas dēvē arī par jaunajiem "kalendāra nemieriem". 1987.14.VI cilvēktiesību aizstāvēšanas grupa "Helsinki - 86" organizēja publisku ziedu nolikšanu pie Brīvības pieminekļa. Lai izjauktu pasākumu, Rīgas pilsētas izpildkomiteja pie pieminekļa sarīkotas riteņbraucēju sacensības. 1987.23.VIII pie Brīvības pieminekļa notika ar padomju režīmu neapmierināto iedzīvotāju protesta mītiņš. Milicija piekāva un arestēja demonstrantus. 1987.18.XI, lai novērstu pulcēšanos pie Brīvības pieminekļa, teritoriju ap pieminekli aplenca milicija. Kaut arī oficiālajos sabiedrības saziņas līdzekļos protesta akciju dalībnieki tika nomelnoti, šīs akcijas rosināja sabiedrisko domu un virzīja demokratizācijas procesu.

Izmantotā literatūra:

  1. Latvijas Cilvēktiesību aizstāvēšanas grupa Helsinki `86. Dokumentu krājums. R., 1989
  2. Neatkarības atgūšana: Atmodas laiks dokumentos. R., 1996.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012