Atbildes, kuras tu meklē
"Slavas dziesma Rīgai"

Kultūra
Personālijas


ap 1540-1605

Plīnijs Bazīlijs   (Plinio, arī Plene) 

Dzejnieks un mediķis. Dzimis Rīgā ap 1540. Iespējams, cēlies no latviešiem un bijis uzvārds Pliene. B.Plīnija tēvs G.Plīnijs bijis pirmais Domskolas inspektors, Kalendāra nemieru dalībnieks (Rīgas pilsētas bibliotēkai novēlējis savas grāmatas). B.Plīnijs izglītojies Rīgā un Vitenbergā, kur tāpat kā Leipcigā iespiesti arī viņa darbi. B.Plīnijs rakstījis apcerējumus par magnētismu, krāsu teoriju un visvisādām indēm. Viņa dzejas darbos iztirzāti dažādi ētikas jautājumi, cilvēku prieki un bēdas. Nozīmīgākie darbi ir poēma "Cildenās Rīgas, Livonijas metropoles slavinājums" ("Encomium inclitae civitatis Rigae metropolis Livoniae", 1595 Leipcigā; latviski "Slavas dziesma Rīgai", 1997), kurā aprakstīts Rīgas ģeogrāfiskais izvietojums, arhitektūra un rīdzinieku sadzīve; poēma 3 dziedājumos "Par vējiem" ("De ventis", izdota 1600 Vitenbergā, 1603 Rīgā), un mūža nogalē sacerētā poēma "Uzvara" ("Victoria"), kas cildina poļu karavadoņa K.Hodkeviča uzvaru pār zviedru karaspēku pie Salaspils 1605.17.IX. Visas poēmas sacerētas latīņu valodā.

Izmantotā literatūra:

  1. Zanders O. Tipogrāfs Mollīns un viņa laiks. R., 1988.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012