Atbildes, kuras tu meklē

innovation

Angļu—latviešu vārdnīca
innovation ['ɪnəʊ'veɪʃn] n jauninājums; jaunievedums
to make innovations - ieviest jauninājumus
© Zigrīda Belzēja, Irēna Birzvalka, Lūcija Jurka, Rasma Mozere, Jānis Raškevičs, Agris Treilons, 1995; © Tilde, 2009


Termini
LV jaunievedums ekon.
RU нововведение,
EN innovation,
DE Neuheit,
DE Neuerung
© Autoru kolektīvs Valentīnas Skujiņas vadībā: Hermanis Kadiķis, Ruta Grēviņa, Inese Vaidere, Jānis Kalniņš, Regīna Kvašīte, Latvijas Zinātņu akadēmijas Latviešu valodas institūts, 1997; © Tilde, 2009


EuroTermBank termini
Piekļuve plašai daudznozaru un daudzvalodu terminoloģijai internetā: www.eurotermbank.com


informācija un informācijas apstrāde, pētniecība un intelektuālais īpašums

en innovation industrial innovation; technological innovation; innovation, industrial; innovation, technological
lv jaunievedums rūpniecisks jauninājums; tehnoloģisks jauninājums


ekonomika, finanses

en innovation
lv jauninājums


uzņēmējdarbība un konkurence, ekonomika, dokumentācija

EN innovation
LV jaunievedums

© EuroTermBank Consortium
Skaidrojumi

Skaidrojošā vārdnīca ir pieejama letonika.lv abonentiem.
Informācija par abonēšanu