Atbildes, kuras tu meklē

Meža flora, sūnas, ķērpji un sēnes


diskomicētes (Discomycetes) — askusēņu klase senākās sēņu sistemātikās. Mūsdienu sēņu klasifikācijā taksona nozīmes vairs nav, jo tagad šīs sēnes ir ietilpinātas melnkrevsēņu, kaussēņu rindā un leociju rindā.

E. Vimba

© Apgāds "Zelta grauds", 2005