Atbildes, kuras tu meklē
Bērziņš Andrejs

(1875.29.IV Liepkalnes pagastā — 1941.24.XII PSRS), valsts darbinieks. Tautas padomes loceklis, Satversmes sapulces deputāts, Latvijas Republikas tirdzniecības un rūpniecības ministrs, Latvijas Kredītbankas direktors. 1940.9.VII apcietināts, deportēts, miris ieslodzījumā.

"Kāda cilvēka dzīve. Klāva Lorenca atmiņas"," Baltijas brīvības ceļš". © Artis Ērglis, 2005