Atbildes, kuras tu meklē

bilingvisms, divvalodība ped.
Stāvoklis, kad atsevišķs indivīds, noteikta sabiedrība vai tās daļa prot un saziņā lieto divas valodas. Divu valodu lietošanas parasti ir jauktās ģimenēs, kur vecākiem ir atšķirīga dzimtā valoda. Daudzvalodība nozīmē nevis vienlaikus juku jukām lietot dažādas valodas (dažādu valodu vārdus, formas, frāzes), bet gan katru valodu lietot savā situācijā.
RU двуязычие,
RU биллингвизм,
EN bilingualism
© Autoru kolektīvs Valentīnas Skujiņas vadībā: Inārs Beļickis, Dainuvīte Blūma, Tatjana Koķe, Dace Markus, Arvils Šalme; Zvaigzne ABC, 2000; © Tilde, 2009