Atbildes, kuras tu meklē

грызть

Krievu—latviešu vārdnīca

Tulkojumi/izteicieni ir pieejami letonika.lv abonentiem.
Informācija par abonēšanu