Atbildes, kuras tu meklē

laivė

Lietuviešu—latviešu vārdnīca
laĩvas (4) kuģis
keleivinis laivas - pasažierkuģis
prekybinis laivas - tirdzniecības kuģis
karo laivas - kara kuģis
povandeninis laivas - zemūdene
burinis laivas - buru kuģis
kosminis laivas - kosmosa kuģis
laivų statykla - kuģu būvētava
paimti į laivą - uzņemt uz kuģa
sėsti į laivą - kāpt uz kuģa
laivas išplaukia į jūrą - kuģis dodas jūrā

iš skęstančio laivo visos žiurkės bėga - visas žurkas bēg no grimstoša kuģa
laivavilkys (34b) vēst. strūdzinieks, laivu vilcējs;
laivavirvės (1) dsk. jūrn. takelāža;
laivė (2) sk. váltis;
laivelis (2) dem. laiviņa; kuģītis;
laivyba (1) kuģniecība;
laivybinis (1) kuģojams -a
laivybinė upė - kuģojama upe
laivynas (1) flote
karinis jūrų laivynas - jūras kara flote
oro laivynas - gaisa flote
laivininkas (2) kuģinieks -ce;
laivininkystė (2) kuģniecība;
laivinis (2) kuģa-; kuģu-
© Jonas Balkevičius, Laimute Balode, Apolonija Bojāte, Alberts Sarkans, Valters Subatnieks, 1995; © Tilde, 2009