Atbildes, kuras tu meklē

žalčialunkis

Lietuviešu—latviešu vārdnīca
žalčiãlunkis (1) bot. zalktene; zalkšu kārkls;
žalčiuoti (~iúoja, ~iãvo), saukāt (lamāt) par zalkti
© Jonas Balkevičius, Laimute Balode, Apolonija Bojāte, Alberts Sarkans, Valters Subatnieks, 1995; © Tilde, 2009