Atbildes, kuras tu meklē

žebenkštis

Lietuviešu—latviešu vārdnīca
žebenkštìs (~iẽs) (3b) s. zool. zebiekste
© Jonas Balkevičius, Laimute Balode, Apolonija Bojāte, Alberts Sarkans, Valters Subatnieks, 1995; © Tilde, 2009