Atbildes, kuras tu meklē

gaistas

Lietuviešu—latviešu vārdnīca
gáistas (1) rāviens; vilciens (par laiku)

vienu gaistu - ar vienu rāvienu (vilcienu)
vienu gaistu verkti - raudāt vienā laidā
© Jonas Balkevičius, Laimute Balode, Apolonija Bojāte, Alberts Sarkans, Valters Subatnieks, 1995; © Tilde, 2009