Atbildes, kuras tu meklē

šaka

Lietuviešu—latviešu vārdnīca
šakà (4)
1.
zars
2.
atzarojums (piem., upes, dzelzceļa)
3.
nozare
mokslo šaka - zinātnes nozare
sporto šaka - sporta veids
šakainis (2) subst. zarainis -e
© Jonas Balkevičius, Laimute Balode, Apolonija Bojāte, Alberts Sarkans, Valters Subatnieks, 1995; © Tilde, 2009


Termini

Eiropas daudzvalodu terminoloģijas portāls


informācijas tehnoloģija un datu apstrāde

lt šaka
lv apakškoks


informācijas tehnoloģija un datu apstrāde

lt šaka
lv zars


informācijas tehnoloģija un datu apstrāde

lt šaka
lv zars

© EuroTermBank Consortium