Atbildes, kuras tu meklē
Kestners Ērihs

vācu rakstnieks (1899-1974)

Ēriha Kestnera darbi

Grāmatas

Kestners Ērihs. Divas Lotiņas / Ērihs Kestners ; [no vācu val. tulk. Ilze Gintere ; il. Valters Trīrs]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. - 132, [3] lpp. : il. - (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730).

Kestners Ērihs. Emīls, divas Lotiņas un citi / Ērihs Kestners ; [no vācu val. tulk. L.Rūmniece ... [u.c.] ; māksl. V.Trīrs]. - Rīga : Zvaigzne, [1993]. - 323, [2] lpp. : il.

Kestners Ērihs. Emīls un Berlīnes zēni / Ērihs Kestners ; [tulk. Laima Rūmniece ; il. Valters Trīrs]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. - 133, [2] lpp. : il. - (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730).

Kestners Ērihs. Emīls un trīs dvīņi / Ērihs Kestners ; no vācu val. tulk. Laima Rūmniece ; il. Valters Trīrs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. - 183, [1] lpp. - (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730).

Kestners Ērihs. Fabians : stāsts par kādu morālistu : romāns / Ērihs Kestners ; [no vācu val. tulk. un pēcv. sarakst. Velta Balode ; māksl. Viesturs Grants]. - Rīga : Liesma, 1980. - 228, [1] lpp. : il.

Kestners Ērihs. Kad es vēl biju mazs zēns / Ērihs Kestners ; [no vācu val. tulk. Mirdza Zumberga ; il. Horsts Lemke]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1999. - 206, [2] lpp. : il. - (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730).

Kestners Ērihs. Lidojošā klase / Ērihs Kestners ; no vācu val. tulk. Zaiga Straume ; māksl. Valters Trīrs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. - 143, [1] lpp. : il. - (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730).

Kestners Ērihs. Mazais cilvēks / Ērihs Kestners ; tulk. L.Rūmniece ; il. Horsts Lemke. - Rīga : Elpa, 1997. - 206, [1] lpp. : il.

Kestners Ērihs. Mazais cilvēks : [stāsts] / Ērihs Kestners ; [no vācu val. tulk. Laima Rūmniece ; il. H.Lemke]. - Rīga : Zinātne, 1994. - 130, [1] lpp. : il.

Kestners Ērihs. Pazudusī miniatūra vai arī Kāda sentimentāla miesniekmeistara piedzīvojumi / Ērihs Kestners ; no vācu val. tulk. Austra Aumale ; māksl. L.Danilāns. - Rīga : Preses nams, 1995. - 220, [1] lpp. il.

Kestners Ērihs. Punktiņa un Antons / Ērihs Kestners ; [no vācu val. tulk. Zigrīda Plaka ; il. Valters Trīrs]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. - 118, [5] lpp. : il. - (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730).

Kestners Ērihs. Trīs vīri kūrortā : [romāns] / Ērihs Kestners ; [no vācu val. tulk. J.Ābrama]. - Rīga : [B.i., 1993]. - 141, [1] lpp.

Kestners Ērihs. Vai zini zemi to... : dzeja / Ērihs Kestners ; [Saulcerītes Vieses priekšv. ; sast. un no vācu val. tulk. Harijs Skuja]. - Rīga : Liesma, 1978. - 78 lpp.

Literatūra par Ērihu Kestneru

Grāmatas

No astoņiem līdz astoņdesmit : pārruna IV-VI kl. skolēniem par Ēriha Kestnera grāmatām / Latvijas Valsts bibliotēka. Zinātniskās metodikas un bibliogrāfijas nodaļa ; [sast. Sarmīte Galsa]. - Rīga : Latvijas Valsts bibliotēka, 1990. - 11 lpp. - (Rakstnieki - bērniem).

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Burāne Krista. Sērkociņa izmēra varonis : [par leļļu un objektu teātrim velt. festivālu "Homo Alibi" progr. : saruna ar izrādes "Mazais Cilvēks" (pēc Ēriha Kestnera darba) dramaturģi un rež.] / Krista Burāne, Mārtiņš Eihe ; pierakst. Toms Treibergs // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.32 (2008, 22./29.aug.), 3.lpp. : ģīm.

Kaukule Aija. "Divas Lotiņas" - "Kabatā" : [izrāde (rež. Dita Balčus) pēc vācu rakstnieka Ēriha Kestnera t.p. nos. grām. motīviem ar aktrisēm Ievu Āvu un Kristiānu Balčus galv. lomās] / Aija Kaukule ; tekstā stāsta D.Balčus // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.60 (2007, 2.marts), 24.lpp. : ģīm. - (Iel. "Nedēļa kabatā").

Zeltiņa Guna. Lotiņu atgriešanās : [vācu rakstnieka Ēriha Kestnera darba "Divas Lotiņas" dramatiz. Neatkarīgajā teātrī "Kabata" (rež. Dita Balčus)] / Guna Zeltiņa // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.53 (2007, 3.marts), 12.lpp.

Bite Ieva. Berlīnes detektīvs Emīls : [izrāde "Emīls un Berlīnes zēni" (rež. Dita Balčus) pēc vācu rakstnieka Ēriha Kestnera t.p. nos. stāsta motīviem Neatkarīgajā teātrī "Kabata"] / Ieva Bite ; tekstā stāsta D.Balčus // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.108 (2006, 21.apr.), 17.lpp. - (Iel. "Nedēļa kabatā").