Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Ļeņins
Atrasto rezultātu skaits: 150

Ļeņins Enciklopēdiskā vārdnīca
( Ленин ; īstajā vārdā Vladimirs Uļjanovs; 1870–1924) – krievu marksisma teorētiķis, boļševisma pamatlicējs, Krievijas kompartijas ...

Ļeņins (Ленин) Vladimirs Personu rādītāji
(īstajā vārdā Vladimirs Uļjanovs; 1870.22.IV — 1924.21.I), jurists, Padomju Krievijas valsts un partijas vadītājs, PSRS nodibinātājs. ...

Ļeņina Ceļš Enciklopēdiskā vārdnīca
– laikraksts. Iznāca 1962–89 Liepājā 4 reizes nedēļā. Izdeva Latvijas kompartijas Liepājas rajona komiteja ...

Ļeņina Karogs Enciklopēdiskā vārdnīca
– laikraksts. Iznāca 1950–90 Preiļos 3 reizes nedēļā. Izdeva Latvijas kompartijas Preiļu rajona komiteja un Preiļu rajona tautas ...

Ļeņina ordenis Enciklopēdiskā vārdnīca
( орден Ленина ) – PSRS augstākais apbalvojums 1930–91. Piešķīra pilsoņiem un ārvalstniekiem par īpašiem nopelniem revolūcijas kustībā, darbā, aizsardzības ...

Zem Ļeņina Karoga Enciklopēdiskā vārdnīca
– laikraksts. Iznāca 1950–59 Skrundā 3 reizes nedēļā. Izdeva Latvijas kompartijas ...

Pa Ļeņina Ceļu Enciklopēdiskā vārdnīca
– laikraksts. Iznāca 1948–61 Viļānos 3 reizes nedēļā. Izdeva Latvijas kompartijas Viļānu ...

Ščukins (Щукин) Boriss Enciklopēdiskā vārdnīca
... Atveidojis dažādas lomas, vairākkārt Ļeņinu teātrī (N.Pogodina Cilvēks ar šauteni ) un kino ( Ļeņins Oktobrī ); arī Polonijs (V.Šekspīra Hamlets ...

Iskra Enciklopēdiskā vārdnīca
... marksistiskais laikraksts Krievijā, dibinātājs un vadītājs Ļeņins. Iznāca 1900 XII – 1903 X ...

Kalnciems Egons Enciklopēdiskā vārdnīca
... Rīgas rajona padomju saimniecības Ļeņins direktors (1973–84), pēc tam Rīgas rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs un izpilddirektors.

Zandersons Rihards Enciklopēdiskā vārdnīca
... Gorkija Dibenā , 1955), Ļeņins (N.Pogodina triloģija Kremļa kuranti , 1947; Cilvēks ar šauteni , 1948; Trešā, patētiskā , 1958).

Stučkas valdība Vēstures enciklopēdija
... teritorijas un nodibināt tur padomju varu. 1918.29.XI Ļeņins uzdeva sarkanarmijai visiem spēkiem atbalstīt Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Ukrainas lielinieku izveidotās pagaidu padomju valdības. Latvijas Pagaidu padomju valdība ar Pēteri Stučku priekšgalā tika izveidota 1918.4.XII Maskavā. Sarkanās armijas ...

čeka, čekisti Vidusvidzemnieku vārdnīca
... cīņai ar pretlieliniecisko opozīciju Vladimirs Ļeņins [1] izveidoja Viskrievijas Ārkārtējo komisiju ( Всесоюзная Чрезвычайная комиссия ), kuras nosaukuma pirmie burti krievu valodā veido savienojumu VČK jeb tautas valodā čeka . No tā savukārt darināts nosaukums čekists . Laika ...

Patriotisms Dzejas vārdnīca
... Ļeņina,... “Tu mūsu brīves tēvs” (J.Sudrabkalns); Par Ļeņinu: “ Reiz tautas rokām sadosies, - / Tā teica Ļeņins, visiem taisnīgs tēvs. ” (J.Sudrabkalns).; Attiecības ar Staļinu, Ļeņinu un pad. pavalstniekiem veidojās kā starp Dievu tēvu (=visuvareno Jahvi) un paklausīgiem, pazemīgiem ...

Priedkalns Andrejs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Gorkiju [1], Jāni Raini [5] un Aspaziju [5], Vladimiru Ļeņinu [1]. Pievērsās publicistikai, rakstījis arī laikrakstā Pravda . Sarakstījis krieviski brošūru Apdrošināšanas likumu meistarība , kuru atzinīgi vērtēja V. Ļeņins. Līdz 1. pasaules karam bērnu ārsts Rīgā. Kopš 1915 latviešu bēgļu ...