Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: (Plūdonis | Plūdons) -Druvenalds -Matīss
Atrasto rezultātu skaits: 99

Plūdons Vilis Enciklopēdiskā vārdnīca
(arī Vilis Plūdonis; līdz 1922 īstajā vārdā Vilis Lejnieks; 1874–1940) – dzejnieks, skolotājs, tulkotājs. Izkopis balādes un poēmas žanru, dzejas formas un stila meistars, bērnu literatūras popularizētājs un izdevējs. Sarakstījis poēmas Atraitnes dēls (1901), Uz ...

Noktirne Dzejas vārdnīca
... saturiski - nakts izjūtu dzejolis. N. sacerējuši V.Plūdonis, Ē.Raisters, S.Kaldupe, O.Stumbrs, M.Čaklais, J.Rokpelnis. Noauju kājas basas Un iebrienu naktī. Mēness atspulgi skalojas Gar maniem lieliem - Kā mīļotā alku Pamošanās. Ceļgali ...

Sava ceļa gājējs Dzejas vārdnīca
... Ādamsona tāda paša nos. romāna. “Liekas, /V.Plūdonis/ bija cerējis savā audzēknī pieredzēt labāku vai sliktāku savas dzejas atdarinātāju, bet Eriks jau ar pirmajiem saviem redzamākajiem darbiem ir “sava ceļa gājējs”.” M.Čaklais: “Nekad arī neesmu gribējis būt viļņa mugurā, mūžīgā viļņa ...

Onomatopoēze Dzejas vārdnīca
... un simb. dzejas darbos (V.Plūdonis, K.Krūza, J.Steiks). Trīs, divi, viens. Zero, Čirkstēja ķirmis. Čir- Čirr, čirr, Čirrrr, čirrrr, čirrrr. ...

Atstatums - ciešums dzejā Dzejas vārdnīca
... par biežu lietots un nepanāk cerēto efektu. Tā V.Plūdonis, aliterāciju un asonanšu izkopējs 20.gs. sāk. latv. dzejā, tās “pārsālīja”, pārāk cieši saliekot blakus (piem., poēmā Divi pasaules ), vēl izteiktāks šis atkārtojamo skaņu ciešums ir K.Krūzas dzejā. Aliterācijas un asonanses kā semantiska ...

Ādamsons Eriks Enciklopēdiskā vārdnīca
... ģimnāzijā), kur literatūru pasniedza Vilis Plūdonis . Studēji tieslietas LU. Pirmā publikācija – komēdija Amora apburtā lapene (1924), pirmais dzejolis iespiests Jaunākās Ziņas (1926). Dzejai raksturīgs neobaroka poētikas apvienojums ar estētisma kultu. Dzejoļu krājumi Sudrabs ugunī (1932), Gerboņi ...

Mājas Viesa Mēnešraksts Enciklopēdiskā vārdnīca
... literārā daļā darbojās Aspazija, R.Blaumanis, V.Plūdons, J.Poruks, T.Zeiferts. Publicēja arī Raiņa ...

liroepika Enciklopēdiskā vārdnīca
... attēlojumu vēstījuma formā) elementi. Pārstāvji V.Plūdonis ( Atraitnes dēls , Tīreļa noslēpums ), R.Blaumanis ...

poēma Enciklopēdiskā vārdnīca
... literatūrā poēmas rakstījuši E.Virza, Rainis, V.Plūdonis, V.Strēlerte, I.Ziedonis, I.Auziņš, K.Elsbergs.

Vītols Jāzeps Mūzikas literatūra
... Plūdonis,... Rūķīši un meža vecis (Vilis Plūdonis, 1924), Karalis un bērzlapīte (Fricis Bārda, 1912), Dūkņu sils (Vilis Plūdonis, 1916). Pēdējā sevišķi gleznains ir dūkniņu atveidojums, izmantojot paralēlas lielas tercas diviem soprāniem solo. Dziesmas ar daudzveidīgiem dabas tēliem - Bērzs ...

Nīčeānisms un latviešu dzeja Dzejas vārdnīca
... ideju ietekme jūtama V.Plūdoņa daiļradē (īpaši Fantāzija par puķēm , 1911). V.Plūdonis arī latviskojis F.Nīčes Tā runāja Zaratustra (1908). Nīčes uzskatu pielīpošā ietekme nodarbinājusi R.Blaumani, kas uz J.Poruka mūžīgi skanošo “ Also sprach Zaratustra ”, raudzījās ... ar skepsi, tomēr ...

Pārcilvēks Dzejas vārdnīca
... pirmajās desmitgadēs nodarbinājis arī J.Poruku, V.Plūdoni, R.Blaumani, V.Eglīti, J.Akurateru, arī kreisi orientētus dzejn. (sk. piem., M.Tanka krāj. Pārcilvēks un pamatšķira , 1929). sk. nīčeānisms un latv. dzeja, nākotnes cilvēks, viscilvēks, dekadence. V.Plūdonis: “Kad ... Nīčem parādījās ...

Balāde Dzejas vārdnīca
... un lokalizējumos; vēlāk - V.Plūdonis, Ed.Zeibots, Rainis, E.Virza, E.Ādamsons, K.Ābele, M.Bendrupe, V.Cedriņš u.c.). Šim b. veidam, ko nosacīti var saukt par vēsturisko balādi, raksturīgas traģisms, noslēpumainības un misticisma nokrāsa, formā - sižetiskums, nereti - dramatiski ... dialogi. Ne pantforma ...

Himna Dzejas vārdnīca
... Breikšs Himna debesīm, Himna , V.Plūdonis Latvju himna ), kaut arī bija svarīga tautiskā rom. laikos (Baumaņu Kārļa Dievs, svētī Latviju , kas pārtapa par Latvijas valsts himnu. Pirmo reizi šī dziesma tikusi atskaņota 1.vispārīgajos latviešu dziesmu svētkos Rīgā 1873.g., teksts ... publicēts 1874 ...

Kalniņš Alfrēds Mūzikas literatūra
... tautasdziesmai tuvajā Gana dziesma vasarā (Vilis Plūdonis, 1916). Izsmalcināta dabas glezna - Līst klusi (Jānis Poruks, 1904), balādisks dramatisms alegoriskās Jāņa Raiņa dzejas tulkojumā Jūras vaidi (1906). Sacer arī bērnu dziesmas, piemēram, tēlaino Tracis (Jānis Poruks, 1904)... ). Kordziesmas (~100 ...