Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Auseklis
Atrasto rezultātu skaits: 158

Auseklis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Ausekļa ... Auseklis ... šķīrās no dzimtenes, kur bij vajāts kā slepkava Ausekļa vārda dēļ. Pēterpilī Auseklis sevišķi iedraudzējās ar Jurjānu Andreju un Baumaņu Kārli [1]. Še viņam zuda neuzticība un šaubas, ko tas bij mantojis Jaunpiebalgā un 1874. gadā bez vietas ... būdams un nekur ...

Auseklis Vēstures enciklopēdija
... Auseklis ... Nedabūjis darbu Latvijā, 1874 Auseklis aizbrauca uz Pēterburgu, kur strādāja par skolotāju privātģimnāzijā. Pēterburgā sarakstīja dzeju krājumu "Ozolu vaiņaki"(1875) un sastādīja "Baltijas gruntnieku, saimnieku, pagasta vadību u.c. kalendāru 1879. gadam", kas tiek ... uzskatīts par moderno ...

Auseklis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Auseklis ... brāļiem, viens no kuriem ir mirstīgs, otrs nemirstīgs. Ausekļa tēls plaši pārstāvēts arī arhaiskajā Saules mītā ... (mītiskajās ...

Auseklis Enciklopēdiskā vārdnīca
... bibliotēku un lasītavu, izdeva kalendāru. Vēlāk Auseklis nodibināja arī vairākas nodaļas provincē, kas ar laiku kļuva par patstāvīgām ...

Auseklis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Limbažu rajona laikraksts, nosaukumu Auseklis atjaunoja 1991. Laikraksta Progress pēctecis. Iznāk Limbažos 3 reizes nedēļā. Izdeva izdevniecība Avīze , no 1992 rajona pašvaldība. Galvenā redaktore V.Briede. 4. Sabiedriski politisks, literāri un reliģiski ...

Auseklis Enciklopēdiskā vārdnīca
... 1925 kā Brālība Betānija , 1939 pārdēvēta ... Ausekli. Kopš 1944 ...

Auseklis Enciklopēdiskā vārdnīca
– latviešu studentu vienība, dibināta 1947 Pinnebergā (Baltijas ...

Auseklis Enciklopēdiskā vārdnīca
– sauskravas tvaikonis. Būvēts 1914 Krievijā. 1309 BRT, piederības osta Rīga. LR tirdzniecības flotē no 1927. Īpašnieks kuģniecības sabiedrība ...

Auseklis Enciklopēdiskā vārdnīca
(īstajā vārdā Miķelis Krogzemis; 1850–79) – dzejnieks, pedagogs, tautas atmodas dalībnieks, viens no jaunlatviešu kustības un tautiskā romantisma virziena dibinātājiem. 1876 izdod Paidagoģisko gadagrāmatu , kur ievietots viņa referāts ...

Auseklis Personu rādītāji
(īstajā vārdā Miķelis Krogzemis; 1850.18.IX Ungurpils pagastā — 1879 ...

Baušķenieks Auseklis Enciklopēdiskā vārdnīca
(1910-2007) – gleznotājs, mākslas pedagogs. LZA goda loceklis (1992). Darbi galvenokārt sadzīves žanrā. Sociāli aktuālas ...

Runcis Auseklis Enciklopēdiskā vārdnīca
(1922–?) – veterinārārsts, Veterinārijas zinātņu kandidāts (1956). LVLVZPI ...

Auseklis Uldis Enciklopēdiskā vārdnīca
(1941) – dzejnieks, izdevējs. Kopš 1992 apgāda Garā pupa vadītājs. Sastādījis dzejas antoloģija bērniem Garā pupa (kopš 1983). Izdevis Vika, A. Lindgrēnes u.c. grāmatas bērniem. Sarakstījis dzejoļu krājumus bērniem Mēness ...

Veģis Auseklis Enciklopēdiskā vārdnīca
(1903–73) – fiziologs, LU docents (1940). No 1944 emigrācijā Zviedrijā, Upsalas universitātes Augu fizioloģijas ...

Ramats Auseklis Vidusvidzemnieku vārdnīca
(1911. 7. IV Vaives pagasta Jurģukalnā J. Ramata ģimenē – 1992. 14. IV) – dendrologs. Mācījies Priekuļu lauksaimniecības vidusskolā un Bulduru dārzkopības vidusskolā. 1931 dzimtajās mājās sāka veidot dendrāriju 23 ha platībā, no kura līdz 1940 retzemju augi izplatīti visā Latvijā, arī Annas Brigaderes ...