Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Gliks
Atrasto rezultātu skaits: 22

Gliks Ernsts Enciklopēdiskā vārdnīca
(1652–1705) – rakstnieks, tulkotājs. Sagatavojis pirmo Bībeles izdevumu latviešu valodā Tā svēta grāmata ...

Gliks Ernsts Vēstures enciklopēdija
(Glück) Mācītājs un tulkotājs. Dzimis Saksijā, studējis teoloģiju. Vidzemē ieradies 1673. Piedalījies Zviedru valdības aizsāktajos jauninājumos zemnieku izglītošanā. No 1680 bijis luterāņu mācītājs Daugavgrīvas cietoksnī, 1683-1702 Alūksnē, no 1687 Kokneses iecirkņa prāvests. Ziemeļu kara ...

"Tā svēta grāmata" Vēstures enciklopēdija
... Derības izdevums latviešu valodā. Tulkojis Ernsts Gliks . Bībele nostiprināja latviešu literārās valodas normas. Spēcīgi ietekmēja ...

Alūksne Enciklopēdiskā vārdnīca
... pierobežā Doreskalns (214 m virs jūras līmeņa), E. Glika ģimnāzijas tuvumā Jāņkalniņš (208,8 m virs jūras līmeņa). Nozīmīga persona Alūksnes vēsturē ir Ernsts Gliks. 1685 pabeidza Vecās derības , bet 1869 – Jaunās derības tulkojumu latviešu valodā. Par godu šiem tulkojumiem Gliks ... iestādījis ...

Reiters Jānis Vēstures enciklopēdija
... Hamburgā, kur tai laikā senās valodas apguva Ernsts Gliks . 1681-1682 Reiters bijis mācītājs Ingrijā (Ingermanlandē) Narvas apkaimē; no 1686 somu draudzes mācītājs Dūderhofā (tagad Sanktpēterburgas teritorijā), kur arī 1695 vai 1697 miris.

Fīrekers Kristofors Vēstures enciklopēdija
... atsevišķas Bībeles daļas, kuras vēlāk izmantojis Ernsts Gliks . K.Fīrekers miris 1684.g beigās vai 1685.g. sākumā Tukumā vai Slokā.

Zālamans Enciklopēdiskā vārdnīca
... uzskatīts par dažu Bībeles grāmatu autoru. 1689 E.Glika tulkotajā Vecajā Derībā bija iecerēta arī Zālamana augstā dziesma (izdota ...

Fišers (Fišers) Johans Enciklopēdiskā vārdnīca
... G.Vilkens); veicinājis E.Glika Bībeles tulkošanu un drukāšanu. Īstenojis Zviedrijas valdības politiku baznīcā un izglītības sistēmā.

Draviņš Kārlis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Fīrekera, G.Manceļa, E.Glika, J.Reitera, Aspazijas, K.Krūzas daiļradi. Izdots etnogrāfisku apceru un atmiņu grāmatu par dzimtā ...

Katrīna I Vēstures enciklopēdija
... Alūksnes mācītāja Ernsta Glika audžumeita, Pētera I sieva. Pēc cara nāves, gvardes atbalstīta, kļuva par valdnieci. Faktiski valsti ...

Svīre Māra Bibliotēku un skolu mape
rakstniece (1936) Māras Svīres darbi Grāmatas Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, 1910-2005 : 95 gadu jubilejas izd. / atb. red. un pēcv. aut. Gunārs Stradiņš. - Alūksne : Selja, 2005. - 256, [1] lpp. - Saturā: Mūsu skolotājas bija personības / Māra Svīre . Guļevska Lia. Vientuļā virsotne : [par Gunaru ...

Barikāžu aizstāvju atceres diena Bibliotēku un skolu mape
... barikāžu atceres stundā : [par pasākumu Ersnta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā] / Dace Plaude // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.9 (2007, 23.janv.), 2.lpp. Portnovs Māris. Atceroties barikāžu laiku : [1991.g. janv. barikāžu dalībnieku atmiņas : no grām. "Barikādes - Latvijas ... mīlestības grāmata ...

Bībele Enciklopēdiskā vārdnīca
... katehismā Enchiridion (1586), pilns Bībeles teksts E.Glika tulkojumā 1689–94 izdots J.G.Vilkena spiestuvē Rīgā.

Izglītība Vēstures enciklopēdija
... Nozīmīgākā no tām bija Ernsta Glika 1683 dibinātā draudzes skola Alūksnē, kur sagatavoja vairākus desmitus latviešu skolotāju. Ziemeļu kara (1700-1721) laikā lielākā daļa skolu tika nopostītas (no 54 palika 18). 18.gs. 20-30. gados sakarā ar brāļu draudžu rašanos vairākās muižās tika nodibinātas ...

Kārlis XI Vēstures enciklopēdija
... Bībeles tulkošanu un izdošanu latviski, Ernstam Glikam piešķirot 7500 dālderu šā uzdevuma veikšanai. Jānis Reiters veltījis Kārlim XI savu Svēto rakstu "Tulkojuma paraugu" (R., 1675).